CJ Dolj dă 1 milion de euro pe SF-ul pentru EuroVelo

Administraţia judeţeană pedalează de zor pentru banii din PNRR. Printre proiectele vizate, cel plasat în sudul judeţului şi dedicat cicliştilor a debutat zilele acestea în sistemul electronic de achiziţii publice cu un prim contract pentru întocmirea documentaţiei premergătoare. Valoarea investiţiei depăşeşte 29 de milioane de euro.

0

Procedura de achiziţie pentru „Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice etapa Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI” pentru proiectul „Traseu EuroVelo 6 Mehedinţi – Dolj – Olt”, din Investiţia I.4 „Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice“, finanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta 11 – Turism şi cultură”, a fost lansată de CJ Dolj în urmă cu câteva zile. Data limită pentru depunerea ofertelor este stabilită pentru 7 mai. După atribuirea contractului, cu o valoare estimată de reprezentanţii CJ Dolj la aproximativ 5,5 milioane de lei noi, administraţia judeţeană aşteaptă documentaţia solicitată în decurs de patru luni. Potrivit datelor publicate în sistemul electronic de achiziţii publice, în baza contractului de servicii ce urmează a fi atribuit se vor elabora şi preda: documentaţiile necesare pentru obţinerea Certificatelor de Urbanism; studiul de fezabilitate (SF) cu elemente de DALI; documentaţii solicitate prin Certificatele de Urbanism sau necesare investiţiei, conform reglementărilor legale în vigoare: expertize, studii de teren, alte studii de specialitate; documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor prevăzute în Certificatele de Urbanism; acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea demarării şi derulării procedurii de atribuire a contractului/contractelor pentru proiectare şi execuţie lucrări.

Traseu cicloturistic de 360 de km, în trei judeţe

Conform documentaţiei publicate de reprezentanţii CJ Dolj, achiziţia serviciilor este necesară în vederea implementării Proiectului C11-PI1-5, intitulat „Traseu EuroVelo 6 Mehedinţi – Dolj – Olt”, din Investiţia I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice“, finanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta 11 – Turism şi cultură, proiect cu termen de implementare 30 iunie 2026. Traseul cicloturistic propus are lungimea de 365,542 km şi traversează teritoriile judeţelor Mehedinţi, Dolj şi Olt. Durata prestării serviciilor de elaborare documentaţii conform caietului de sarcini este de 4 luni şi este stabilită de Autoritatea Contractantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării documentaţiilor tehnico-economice, precum şi perioadele pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare. În ceea ce priveşte acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea demarării şi derulării procedurii de atribuire a contractului/contractelor pentru proiectare şi execuţie lucrări, perioada estimată este de 5 luni de la recepţia SF cu elemente de DALI.

Proiect de 29,3 milioane de euro

Potrivit documentaţiei postate în SEAP, atribuirea are în vedere cel mai bun raport calitate/preţ. Astfel, preţul ofertei contează doar pentru 40 la sută din punctajul total, restul fiind alocat în funcţie de experienţa persoanelor desemnate ca responsabile de întocmirea documentaţiei solicitate: managerul de proiect – 12 la sută, experienţa şefului echipei de proiectare – 30 la sută, câte 10 procente alocate fiecărui judeţ şi experienţa inginerului proiectant CFDP – 18 la sută.

Proiectul dedicat cicliştilor, cu o valoare totală de 29.370.000 de euro, fără TVA, este implementat de CJ Dolj în colaborare cu instituţiile similare din Mehedinţi şi Olt, precum şi cu alţi peste 40 de parteneri, planul vizând amenajarea unei rute destinate bicicletelor cu o lungime totală de aproape 360 de kilometri, de-a lungul fluviului Dunărea, între Drobeta-Turnu Severin şi limita cu judeţul Teleorman. Planul administraţiei judeţene prevede amenajarea unei rute cu o lungime totală de 358 de kilometri, dintre care 176 km în judeţul nostru, 130 km în Mehedinţi şi 52 km în Olt. În Dolj, traseul propus străbate 19 localităţi: Cetate, Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Rast, Negoi, Catane, Bistreţ, Cârna, Măceşu de Jos, Gighera, Ostroveni, Bechet, Călăraşi şi Dăbuleni.

Facebook Comments