Pe locuri, fiţi gata, parc!
CJ Dolj bagă „material” în Oltenia Business Parc SRL

Nici nu s-a înfiinţat bine, că SRL-ul judeţean destinat administrării viitorului parc industrial mai beneficiază de o infuzie de la buget. CJ Dolj a dublat săptămâna trecută dintr-un foc capitalul social al societăţii menite să producă la Coşoveni cel mai mare parc industrial din sudul ţării.

0

Măsura a fost adoptată de consilierii judeţeni ai Doljului în şedinţa din 12 februarie, aceeaşi în care s-au votat şi bugetul general al judeţului, şi bugetele prncipalelelor unităţi subordonate CJ Dolj. Potrivit documentaţiei înaintate aleşilor, Oltenia Business Parc SRL este o persoană juridică română, de drept privat şi de interes judeţean, constituită în forma de societate cu răspundere limitată SRL, având asociat unic Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj înfiinţată cu scopul de a constitui Parcul Industrial nr.3, respectiv de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor legale, de a gestiona şi administra, în conformitate cu acestea, parcul industrial. Prin proiectul votat în CJ, bugetul judeţean mai cotizează cu 100.000 de lei la capitalul social al SRL-ului, care se dublează cu această ocazie. „Societatea Oltenia Business Park S.R.L. funcţionează conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 54617/19.09.2023, eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. Capitalul social subscris al societăţii este de 100.000 lei, din care: 100.000 lei, aport în numerar, fiind împărţit într-un număr de 10.000 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, integral vărsat la momentul constituirii societăţii de către asociatul unic, U.A.T. Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj. În vederea funcţionării Societăţii Oltenia Business Park S.R.L. este necesară mărirea capitalului social cu un aport în numerar din partea acţionarului majoritar, Judeţul Dolj, în sumă de 100.000 lei (10.000 părţi sociale x 10 lei/parte socială = 100.000 lei). În urma majorării capitalului social, este necesară modificarea actului constitutiv al societăţii High-Tech Industry Park Craiova S.A., capitalul social al acesteia având următoarea structură: – Judeţul Dolj deţine 20.000 părţi sociale cu o valoare totală de 200.000 lei, reprezentând 100,00% din capitalul social al Societăţii Oltenia Business Park S.R.L.”, potrivit reprezentanţilor CJ Dolj, banii vor fi folosiţi pentru realizarea studiului de fezabilitate şi pentru restul documentaţiei de acreditare ca parc industrial la Ministerul Economiei.

Planul administraţiei judeţene este să obţină finanţare europeană prin Planul de Tranziţie Justă pentru realizarea parcului industrial de la Coşoveni. Acesta va ocupa un teren de 180 de hectare obţinut de CJ de la Ministerul Justiţiei. Anterior, CJ Dolj a comandat şi un PUZ pentru suprafaţa respectivă.

Porţie triplă pentru High-Tech

Nici cel de-al doilea parc industrial din ograda CJ Dolj nu a fost neglijat la împărţirea tortului bugetar, o sumă de trei ori mai mare fiind alocată către High-Tech Industry Parc, la aceeaşi şedinţă a consiliului judeţean. S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este o societate pe acţiuni având un capital social de 9.046.800 lei divizat în 90.448 acţiuni deţinute de Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj şi 20 acţiuni deţinute de S.C. Parc Industrial Craiova S.A.. Prin adresa nr. 63/01.02.2024, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a solicitat Consiliului Judeţean Dolj mărirea capitalului social cu un aport în numerar din partea acţionarului majoritar, Judeţul Dolj, în sumă de 330.900 lei (3.309 acţiuni x 100 lei/acţiune = 330.900 lei). Acest aport în numerar va fi folosit pentru întregirea surselor proprii ale societăţii în vederea angajării de cheltuieli investiţionale în anul 2024, pentru extinderea reţelei de medie şi joasă tensiune privind racordarea rezidenţilor care au închiriat deja terenurile din etapa a II-a de extindere a parcului industrial”, precizează raportul întocmit în acest caz de angajaţii CJ Dolj.

Facebook Comments