CJ Dolj cumpără mobilier şi calculatoare pentru şcolile din județ

Unităţile şcolare din Craiova aflate în subordinea consiliului judeţean, precum şi şcolile din 25 de unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului ar urma să beneficieze de achiziţie. Banii pentru dotarea claselor şi laboratoarelor cu mobilier şi tehnică de calcul vin prin PNRR

0

Administraţia judeţeană a lansat în urmă cu câteva zile licitaţia pentru Furnizare echipamente TIC în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din judeţul Dolj”. Valoarea estimată a achiziţiei este de 8,7 milioane de lei, ofertele fiind aşteptate de consiliul judeţean până pe data de 4 martie 2024. Contractul pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din judeţul Dolj a fost împărţit de reprezentanţii administraţiei judeţene în nu mai puţin de şase loturi: Lot 1 – Echipamente TIC pentru dotarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” Craiova, Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special „Beethoven” şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; Lot 2 – Echipamente TIC pentru dotarea Palatului Copiilor Craiova şi a unităţilor de învăţământ din cadrul următoarelor UAT-uri: UAT Almăj, UAT Brădeşti, UAT Tălpaş, UAT Vârvoru de Jos; Lot 3 – Echipamente TIC pentru dotarea unităţilor de învăţământ din cadrul următoarelor UAT-uri: UAT Caraula, UAT Carpen, UAT Izvoare, UAT Orodel, UAT Seaca de Pădure, UAT Vârtop, UAT Vela, UAT Verbiţa; Lot 4 – Echipamente TIC pentru dotarea unităţilor de învăţământ din cadrul următoarelor UAT-uri: UAT Ciupercenii Noi, UAT Siliştea Crucii, UAT Catane, UAT Lipovu, UAT Calopăr; Lot 5 – Echipamente TIC pentru dotarea unităţilor de învăţământ din cadrul următoarelor UAT-uri: UAT Ghindeni, UAT Leu, UAT Bratovoeşti, UAT Celaru; Lot 6 – Echipamente TIC pentru dotarea unităţilor de învăţământ din cadrul următoarelor UAT-uri: UAT Dobreşti, UAT Dobroteşti, UAT Amărăştii de Jos, UAT Ostroveni.

Valoarea achiziţiei la nivel judeţean: 8,7 milioane de lei, fără TVA

Valoarea estimată a produselor: 8.738.678,17 lei, fără TVA, din care: Lot 1 – 997.191,29 lei, fără TVA Lot 2 –1.759.769,14 lei, fără TVA Lot 3 –1.827.780,83 lei, fără TVA Lot 4 – 1.443.795,10 lei, fără TVA Lot 5 – 1.672.471,12 lei, fără TVA Lot 6 – 1.037.670,69 lei, fără TVA. De menţionat că administraţia judeţeană şi-a asumat rolul de autoritate contractantă pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu au reuşit să depună în nume propriu proiecte de finanţare prin PNRR pentru dotarea şcolilor din aria de competenţă, procedura de achiziţie publică fiind demarată de CJ Dolj în funcţie de date primite din comune pentru a ridica nivelul de dotare al unităţilor şcolare din Dolj. „Dotarea cu echipamente TIC a sălilor de clasă, laboratoarelor şcolare, cabinetelor (şcolare şi de asistenţă psihopedagogică) din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din judeţul Dolj va asigura condiţiile optime de derulare a procesului educaţional şi educativ-instructiv astfel încât să se permită accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice, săli de clasă, cabinete, laboratoare şi ateliere şcolare dotate corespunzător. Asigurarea dotărilor necesare va determina creşterea calităţii actului educaţional, starea şi tipul infrastructurii educaţionale având impact nu numai asupra accesului la educaţie, ci şi asupra calităţii acesteia, asupra moralului şi sănătăţii mentale a copiilor şi cadrelor didactice, precum şi asupra capacităţii şcolii de a utiliza metode pedagogice moderne”, se arată în documentaţia întocmită de reprezentanţii CJ Dolj.

Facebook Comments