O asociere de firme a prins o „dublă” de 11 milioane de lei la spitalele craiovene

Două licitații organizate de Primăria Craiova pentru punerea în siguranță a două dintre unitățile medicale de pe raza administrativă a municipiului reședință de județ au fost, în cele din urmă, adjudecate. Contractele, a căror valoare cumulată depășește 11 milioane de lei fără TVA, au fost adjudecate de același grup de firme.

0

Procedurile de achiziție publică au în vedere, în ambele cazuri, atât serviciile de proiectare, asistență din partea proiectantului, cât și execuția propriu-zisă a lucrărilor și au fost finalizate, la distanță de câteva zile, cu același rezultat. Primul contract prevede achiziția de „servicii de proiectare faza PT+DE, serv. de asist. teh. din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor și lucrări de execuție pt. proiectul „Creșterea siguranței pacienților în cadrul Sp. Clinic Municipal Filantropia Craiova – Reabilitare și extindere instalații electrice, ventilare și tratare a aerului, fluide medicale, detectare, semnalizare și alarmă incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”. Potrivit documentației întocmite de angajații Primăriei Craiova, obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea siguranței pacienților din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia prin achiz. și montarea unui sistem de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen în atmosferă pt. toate cele 4 corpuri de clădire aferente locației din str. Sărarilor, nr. 28, modernizarea serviciilor medicale oferite pacienților prin achiziția și instalarea a 202 console medicale pentru toate paturile aferente locației, care vor fi echipate fiecare cu câte: 2 prize oxigen, 2 prize pentru rețeaua de date – voce, 2 lămpi de veghe, 6 prize în circuit normal și de securitate și un sistem de apelare acustic și vizual a personalului medical. Valoarea estimată a contractului era de 8.273.640 lei (excl. TVA), licitația fiind în  cele din urmă adjudecată la valoarea de 7.851.684 de lei, fără TVA de o asociere de firme fomată din: BTF ENGINEERING, Medical Logistic Mall, VISIO CONSTRUCTION WORKS, WSO CONSTRUCT, TURVYK INVESTMENT GROUP SRL.

Investiție de 4 milioane la Neuropsihiatrie

A doua licitație din serie prevedea achiziția de „servicii de elab. a docum. teh.-ec. faza PAC+Docum. avize +PT+DE+Docum. pt. obținerea autorizației de securitate la incendiu și a altor autorizații necesare (dacă este cazul) asigurării funcționalității obv. de investiții, serv. de asistență din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și lucrări de execuție pentru proiectul „Creșt. Sigur. Pacienților în cadrul ”Sp. Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova – reabilitare  și extindere instalație electrică, de fluide medicale, sistem de detecție, semnalizare și alarmă incendii și sistem de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxim admise de oxigen”. Potrivit documentației, scopul contractului este îmbunătățirea capacității Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova de gestionare a situației provocate de pandemia de COVID-19 prin îmbunătățirea nivelului de pregătire a unității sanitare pt. o reacție promptă și eficientă care să asigure creșterea securității la incendiu cât și protecției și siguranței pacienților săi prin instalarea de sisteme și echipanmente și sisteme similare celor prevăzute de proiectul de la Filantropia pentru toate cele 3 clinici ale unității medicale. Reamintim, spitalul cu pricina chiar s-a confruntat cu un incendiu în perioada pandemiei, cu pacienți și personal medical intrați în panică și evacuați pe ferestre. Valoarea estimată a contractului era de 4.121.000 lei (excl. TVA), acesta fiind adjudecat în final la valoarea de 3908534 RON, tot de asocierea BTF ENGINEERING, Medical Logistic Mall, VISIO CONSTRUCTION WORKS, WSO CONSTRUCT, TURVYK INVESTMENT GROUP SRL.
De menționat că ofertele depuse de asocierea câștigătoare au fost singurele considerate admisibile la cele două licitații, contractele fiind atribuite la distanță de câteva zile, pe 8, respectiv 11 mai 2023.

Facebook Comments