APAVIL SA – ANUNŢ Privind scoaterea la concurs, în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea, a următoarelor posturi:

0
  • 3 posturi de şofer;
  • 3 posturi mecanic utilaj;
  • 1 post mecanic auto.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice şi a interviului pentru verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care se aplică.

  • Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol l nr. 3-5, în data de 19.12.2022, ora 0900;
  • Proba practică şi interviul se vor desfăşura la Coloana Auto/utilaje, Apavil SA –  str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 23.12.2022. ora 0900.

          Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.12.2022, ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530  şi  vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments