Lucrări derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 21 – 27 mai 2022

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21- 27 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Digului şi Goranu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Puţului, Cojocarilor, Kalamata, Drumul Gării şi Aleea Profesor Sergiu Purece.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetăţuia, Copăcelu şi Petrişor;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcţiune a Staţiei de pompare apă de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-au continuat lucrările de execuţie reţea de canalizare şi racorduri pe strada Kalamata;
  • s-au curăţat căminele aferente colectorului menajer de pe strada Ostroveni;
  • s-au confecţionat şi montat grătare colector pe strada Ostroveni;
  • s-a continuat cu verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
  • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

              REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dr. Hacman – blocurile 89 şi 103, Calea lui Traian – blocurile 3, 4, 6 şi S16, strada Luceafărului – blocul A20, Aleea Narciselor – blocurile C25 şi C26, Aleea Panseluţelor – blocul A6, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Gib Mihăescu – blocurile 1 şi 2, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Mihai Eminescu – blocurile 12 şi 13, strada Lucian Blaga – blocul A33, Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, strada V. Olănescu – blocul 7, Aleea Bradului – blocurile A5, C5 şi C6, strada Cerna – blocul C27, strada Marin Preda – blocul W şi bulevardul Tineretului – blocul B2.

              48 DE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 48 de apometre, dintre care 46 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost efectuate 17 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 22 de avize de amplasament şi 7 avize tehnice.

Facebook Comments