Olt: Mănăstirea Brâncoveni, restaurată cu bani europeni

Mănăstirea Brâncoveni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab, a fost restaurată integral cu fonduri europene, proiectul, care depăşeşte 21 de milioane de lei, vizând realizarea unui sistem de drenare a apelor pentru protejarea fundaţiilor şi clădirilor, amenajarea unui lapidarium în care vor fi expuse obiecte provenind de la biserici demolate de regimul comunist, dar şi numeroase lucrări de consolidare şi restaurare.

0

Lucrările din cadrul proiectului de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a ansamblului arhitectural, finanţate prin POR cu 21,6 milioane lei, au fost finalizate şi urmează să fie recepţionate, anunță Agerpres.ro. „Lucrările din Palatul Domnesc au urmărit să redea sălilor specificul brâncovenesc. Totodată, a fost amenajat un spaţiu exterior cu destinaţia de lapidarium, unde vor fi expuse coloane din piatră şi alte obiecte provenite de la biserici demolate de regimul comunist. Corpul de sud al ansamblului arhitectural a fost consolidat, în timp ce lucrările la corpul de vest au avut ca scop restaurarea parterului cu destinaţia de lapidarium şi redesenarea faţadei în stil brâncovenesc. De asemenea, s-a intervenit pentru consolidarea, restaurarea şi conservarea componentelor artistice din piatră, precum coloane sau ancadramente, au fost modernizate instalaţiile electrice, termice, sanitare şi a fost realizat un sistem de hidranţi exteriori“, se arată într-un comunicat al ADR S-V Oltenia.

Stareţa Mănăstirii Brâncoveni, maica Eufrosina Stancu, a punctat că a fost realizată o bibliotecă, au fost refăcute camerele din interiorul muzeului şi s-a realizat un sistem de drenare a apelor. „S-a făcut o drenare, în spatele muzeului, să se colecteze apa, să eliminăm umiditatea. După aceea, s-a intervenit la muzeu. Au fost refăcute toate camerele din interiorul muzeului. De asemenea, la corpul de clădire din sud, s-a intervenit la acoperiş, s-a făcut o bibliotecă foarte frumoasă“, a explicat maica stareţă Eufrosina Stancu.

Mănăstirea Brâncoveni, un lăcaş de cult ctitorit de domnitorul Matei Basarab, este o mănăstire ortodoxă de maici situată în comuna Brâncoveni, la aproximativ 20 de kilometri de Slatina. În urma vindecării cu apa izvorului din incinta mănăstirii, în semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu, Matei Basarab împreună cu nepotul său Preda Brâncoveanu, bunicul Sfântului Constantin Brâncoveanu, au reconstruit aşezământul în anii 1634-1640, construind chiliile, turnul clopotniţă, casele şi beciurile domneşti şi au ridicat ziduri de apărare, dând construcţiei un aspect de fortăreaţă.
Voievodul Martir Constantin Brâncoveanu şi-a petrecut la Brâncoveni copilăria şi adolescenţa, în atmosfera specifică de rugăciune şi viaţă duhovnicească, iar fiii săi au construit biserica mare a mănăstirii.
Desfiinţată de Gheorghe Gheorghiu-Dej, Mănăstirea Brâncoveni a devenit cămin de bătrâni până în anii `70. În anul 1975, Direcţia Monumentelor Istorice a început lucrările de refacere a caselor domneşti, iar mănăstirea a fost redeschisă abia în anul 1985.

Facebook Comments