Din ciclul „CJ a dat, CJ a luat”: parcul industrial scurtat de terenuri
Parcul industrial al judeţului, „high tech“ și „low land“

High–Tech Industry Park Craiova, ultima realizare în materie de parcuri industriale a CJ Dolj, rămâne fără mai bine de 3 hectare de teren din suprafaţă. Terenul fusese primit în administrare de la CJ Dolj. Tot CJ l-a luat înapoi pentru a-l pune la dispoziţia Direcţiei afaceri europene pentru accesarea unor noi proiecte.

0

Două proiecte distincte ce vizează luarea unor suprafeţe de teren din administrarea parcului industrial au fost aprobate în şedinţa din 19 aprilie a consiliului judeţean. Prima parcelă, ceva mai mare de 1,3 hectare, este solicitată de direcţia CJ însărcinată cu gestionarea proiectelor europene „în scopul obţinerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea obiectivului de investiţii “Construire clădire centru de afaceri S+P+2”, după cum se arată în raportul întocmit de funcţionarii CJ Dolj. De menţionat că, în urmă cu un an, High Tech Industry Park mai pierduse 422 de metri pătraţi din aceeaşi parcelă pentru a permite CJ să depună proiectul pentru realizarea unei unităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona aeroportului, proiect de asemenea finanţat din fonduri europene.

Teren pentru un nou terminal

Alţi peste 20.000 de metri pătraţi (un teren în suprafaţă de 20.876 mp, compus din două terenuri alăturate, de 8.332 mp, respectiv 12.544 mp mai precis) zboară din administrarea parcului industrial de la marginea Craiovei, tot în contul unei investiţii cofinanţate din fonduri UE a CJ Dolj – un terminal multimodal ce urmează a fi amplasat în apropierea aeroportului din Craiova. „Acest terminal multimodal urmează să se realizeze în cadrul unui proiect care să beneficieze de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Transport 2021-2027 (POT). Deoarece obiectivul de investiţii de mai sus trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice necesare infrastructurii de transfer a mărfurilor între minimum două moduri de transport (rutier şi feroviar), precum şi perspectiva integrării modului de transport cargo aerian, având în vedere planurile de dezvoltare a Aeroportului Internaţional Craiova, au fost identificate cele două terenuri, precizate, din incinta parcului industrial „High–Tech Industry Park Craiova”, care se află în imediata vecinătate a altor suprafeţe de teren, aflate în proprietatea Judeţului Dolj, fapt ce prezintă avantajul constituirii suprafeţei necesare, precum şi proximitatea faţă de infrastructura feroviară şi aeriană”, se arată în documentaţia aprobată de consilierii judeţeni.

Facebook Comments