Staţiile de la Mofleni sortează şi compostează. Deocamdată doar bani

Până să ajungă pe mâna privaţilor, instalaţiile de pe malul Jiului mai sug două contracte de la stat. Consiliul judeţean investeşte peste o jumătate de milion pentru punerea la punct a obiectivelor realizate prin masterplanul de deşeuri.

0

Deşi la ultima şedinţă de consiliu judeţean mai-marii administraţiei doljene dădeau asigurări că staţia de sortare şi cea de compost de la Mofleni sunt aproape de intrarea în funcţiune, lipsind doar avizul de mediu, lucrurile par mai complicate de atât. Aşa se face că CJ Dolj a mai dat drumul unei serii de achiziţii publice centrate pe instalaţiile deja funcţionale de doi ani la Mofleni. Prima, cu o valoare estimată de aproape jumătate de milion de lei, are în vedere obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Mai precis, „contractarea serviciilor de proiectare specializată pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiţii Staţie Sortare – Staţie Compostare Mofleni – Craiova”, în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Dolj”. Documentaţia tehnică va fi elaborată în conformitate cu legislaţia în materie în vigoare (detaliată în cadrul caietului de sarcini) şi cu respectarea cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini, după cum se arată în anunţul postat de administraţia judeţeană în sistemul electronic de achiziţii publice.

485.000 lei pentru autorizaţia de incendiu

Procedura de achiziţie publică, cu valoarea estimată la 485.000 de lei, a  fost demarată pe 17 ianuarie, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. De aceşti bani, cei de la CJ cer un stol de documente necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu. „Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de proiectare specializată, respectiv asistenţă tehnică de specialitate şi servicii de proiectare în vederea stabilirii tipurilor şi cantităţilor de lucrări şi echipamente necesar a fi montate/înlocuite, concomitent cu realizarea documentaţiilor specifice necesare execuţiei/montajului acestora, pentru conformarea la cerinţele impuse de normativele specifice în vigoare referitoare la apărarea împotriva incendiilor şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru imobilul din Judeţul Dolj, Mofleni, str. Banul Stepan, nr.106, Staţie Sortare – Staţie Compostare Mofleni – Craiova. Serviciile solicitate prin prezentul caiet de sarcini, ce au ca scop final obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, conform legislaţiei în vigoare, vor include următoarele activităţi: – Elaborare scenariu de securitate la incendiu; – Stabilirea tipurilor şi cantităţilor de lucrări şi echipamente necesar a fi realizate în vederea conformării obiectivului de investiţii la cerinţa fundamentală securitate la incendiu; – Întocmirea documentaţiilor, pe specialităţi, necesare obţinerii CU, a avizelor/acordurilor solicitate prin acesta, precum şi documentaţiile necesare la faza PT, respectiv întocmirea PAC, POE (după caz), PT, DE, Liste de cantităţi, Fişe tehnice, Caiete de sarcini în vederea contractării lucrărilor necesare în baza celor constatate; – Verificarea tehnică de specialitate, conform prevederilor legale; – Asistenţă tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul achiziţiei şi execuţiei lucrărilor necesar a fi efectuate, recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii Autorizaţiei de securitate la incendiu. – Elaborare proiect tehnic „As Built”; – Întocmire documentaţie pentru obţinerea autorizaţie de securitate la incendiu”, se arată în documentaţia de atribuire.

Utilajele prăfuite de la Mofleni intră în revizie şi reparaţii

Nu este însă singura procedură de achiziţii publice legate de staţia de sortare şi staţia de compost de la Mofleni. Asta pentru că, înainte de a fi puse în funcţiune, instalaţiile aferente masterplanului de deşeuri au nevoie de reparaţii şi revizii. Cel puţin în viziunea celor de la CJ Dolj, care au şi pus la bătaie un contract în acest sens. Pentru servicii de revizie şi reparaţii echipamente şi utilaje aferente obiectivului de investiţii „Staţie de Sortare şi Staţie de Compostare a deşeurilor biodegradabile la Mofleni – Craiova în cadrul proiectului Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj – potrivit cerinţelor din caietul de sarcini nr. 29501/1064/22.12.2021”, administraţia judeţeană a alocat o sumă de 129.000 de lei. Trebuie spus că administraţia judeţeană achită banii pentru revizia şi reparaţia unor instalaţii care nu au funcţionat niciodată în cei doi ani de la finalizarea lucrărilor de la Mofleni. Nu avem de-a face cu o practică nouă, ci cu una devenită practic tradiţie, cel puţin în domeniul deşeurilor. CJ Dolj a mai plătit, timp ce câţiva ani pentru servicii de conservare, întreţinere, revizie, ba chiar şi pentru inspecţia periodică a autocompactoarelor şi celorlalte utilaje destinate preluării deşeurilor din judeţ achiziţionate prin masterplan cu câţiva ani înainte de desemnarea operatoriului judeţean de deşeuri, precum şi pentru autospecialele destinate operării platformelor îngropate din municipiul Craiova, acestea din urmă nedate în folosinţă la această oră. 

Facebook Comments