Edilii craioveni vor să pună la pământ cablurile de tv şi net
Descălecatul stâlpilor

Un nou regulament lansat de municipalitatea craioveană promite să înfăptuiască minunea eliminării păienjenişului de cabluri care brăzdează central oraşului şi nu numai. Documentul pus deja în dezbatere publică prevede mutarea reţelelor în subteran, cablurile aeriene urmând să constituie excepţia. Până la descălecatul în subteran al cablurilor, proprietarii sunt puşi să-şi inventarieze şi eticheteze reţelele, apoi să se încoloneze şi să vină să semneze contracte cu primăria. Cablurile anonime sau cele nedeclarate sunt considerate abandonate şi bune de desfiinţat.

0

Regulamentul „pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Craiova în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran”, abia ce a aterizat pe site-ul primăriei, iar timpul lăsat celor interesaţi pentru a formula obiecţii sau recomandări expiră pe data de 15 noiembrie, semn că documentul ar putea deveni hotărâre de consiliu local până la sfârşitul acestei luni. Graba transpare şi din conţinutul proiectului de regulament, care prevede un termen de numai patru luni pentru deţinătorii de reţele şi pentru deţinătorii stâlpilor de care sunt legate să se prezinte cu un inventar detaliat la primărie. Reglementările din proiect se referă la „reţelele de comunicaţii electronice (cum ar fi Cez, Telecom, RCS& RDS, Luxten, Vodafone, Orange, dar nelimitându-se la aceştia)”, iar operatorii de cablu şi telefonie au obligaţia, odată cu realizarea inventarului, să-şi eticheteze reţelele. „Reţelele neetichetate se consideră abandonate, deţinătorii de infrastructură suport vor trebui să îndepărteze toate reţelele şi/sau echipamentele neidentificate/nepersonalizate, abandonate, rupte/distruse sau care periclitează circulaţia rutieră şi/sau pietonală. În cazul nedesfiinţării reţelelor în urma notificării autorităţii locale, ele pot fi desfiinţate pe cale administrativă şi cheltuielile vor fi refacturate proprietarului stâlpilor. (…) În cazul identificării de către autorităţile locale a unor reţele existente pe proprietatea municipiului Craiova care nu au fost declarate la inventariere, furnizorii reţelelor vor fi impuşi din oficiu retroactiv de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Contracte de tranzit spre subteran

Potrivit regulamentului întocmit de edili, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sau deţinătorii de infrastructură suport pentru reţelele de comunicaţii electronice au obligaţia ca, la data finalizării inventarului să depună cerere pentru încheierea contractului de acces pe proprietatea municipiului Craiova. Contractele vor fi însă unele de tip special. „Contractele pentru dreptul de acces din proprietatea sau amplasate pe proprietăţi ale Municipiului Craiova (reţele aeriene) se vor încheia cu clauză suspensivă până la apariţia unei alternative de amplasare în subteran a reţelelor respective. În cazul apariţiei unor capacităţi disponibile de reţele subterane, contractele încheiate pentru dreptul de acces al reţelelor aeriene se reziliază unilateral prin notificarea furnizorilor de reţele de comunicaţii cu privire la alternativele şi termenul de maxim 90 de zile în care trebuie să coboare reţelele în subteran. (…) Neconformarea mutării reţelelor în subteran şi eliberarea spaţiului suprateran de reţele, până la data indicată în notificare, conferă dreptul autorităţii publice locale de a lua măsura dezafectării cablurilor pe cale administrativă pe cheltuiala furnizorilor şi operatorilor”, se arată în regulament.

Centrul vechi, primul eliberat de cabluri

Potrivit prevederilor din noul regulament, cablurile aeriene vor trebui să constituie pe viitor doar rare excepţii în peisajul oraşului, instalarea unora noi fiind interzisă. Cele mai dure restricţii sunt impus în Centrul Vechi şi pe arterele principale: „În centrul vechi, în centrul civic, în zonele protejate şi pe arterele principale ale Municipiului Craiova este interzisă amplasarea de reţele de comunicaţii electronice aeriene noi sau modernizarea celor existente pe stâlpi, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură. (…) În zonele menţionate anterior se interzice totodată şi amplasarea de infrastructură nouă suport – stâlpi pentru reţelele de comunicaţii electronice. (…) În aceste zone este permisă realizarea de reţele de comunicaţii electronice şi modernizarea celor existente cu amplasare în subteran, în ganguri sau curţi interioare. (…) În cazul în care nu există posibilitatea realizării de reţele în condiţiile art. 30 se acceptă montarea acestor echipamente în nişe, la fila faţadei, astfel încât să nu fie prejudiciată plastica arhitecturala a faţadei”.

Facebook Comments