Primăria Craiova impune reguli noi pentru locurile de parcare pe domeniul privat

Până să rezolve problema locurilor de parcare de pe domeniul public, Primăria Craiova trece la reglementarea parcărilor de pe domeniul privat. De fapt, municipalitatea nu face decât să schimbe „Regulamentul local de urbanism privind dimensionarea numărului de parcări în funcţie de destinaţia şi dimensiunile investiţiilor în Municipiul Craiova“, care data din 2008. Asta după ce a realizat că „gradul de motorizare al populaţiei a înregistrat creşteri semnificative“.

0

Regulamentul se află în consultare publică până la data de 19 noiembrie, timp în care sunt aşteptate şi sugestii de la craioveni. „Întrucât faţă de nivelul anului 2008, necesarul de spaţii/locuri de parcare s-a modificat în sensul majorării, dimensionarea locurilor de parcare specifice diverselor tipuri de funcţiuni este în prezent insuficientă, generând la nivelul localităţii situaţii de disconfort datorită amenajării la sol a incintelor în care au loc dezvoltări imobiliare cu suprafeţe mari de platforme destinate locurilor de parcare în detrimentul rezervelor de teren necesare amenajării de spaţii verzi. Astfel, se impune revizuirea condiţiilor din reglementarea specifică dimensionării numărului de parcări ţinând cont de cerinţele actuale, inclusiv introducerea de reglementări care să asigure menţinerea la sol a unor suprafeţe de spaţiu verde“, se explică în raportul de aprobare a noului Regulament.
Concret, după intrarea în vigoare a Regulamentului, persoanele fizice sau juridice care doresc să realizeze construcţii pe domeniul privat deţinut în proprietate trebuie să asigure şi un număr anume de locuri de parcare, conform investiţiilor care vor fi făcute. Mai exact, primăria impune un număr de locuri de parcare în funcţie de destinaţia construcţiei private. Altfel, proprietarul nu va primi autorizaţie de construire. Regulamentul supus dezbaterii publice se va aplica unitar la nivelul municipiului Craiova, pentru toate categoriile de terenuri şi investiţii, indiferent de tipul de proprietate asupra acestora. Excepţie va face doar zona centrală şi istorică a Craiovei, cuprinsă între străzile Alexandru loan Cuza, Calea Unirii, Mihail Kogălniceanu, Eugeniu Carada şi Arieş.

Sediile de primărie sau de partide – un loc de parcare la doi salariaţi

În Regulamentul mai sus menţionat se precizează că pentru construcţiile administrative, cum ar fi sedii de primării, sedii de partid-sediu central, sedii de birouri, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvemamentale, asociaţii, agenţii, fonduri etc., vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru doi salariaţi, cu un spor de 20% pentru invitaţi. „Locurile de parcare pentru salariaţi se vor asigura în interiorul clădirii, la subsol, demisol sau parter, locurile pentru vizitatori putând fi realizate şi la nivelul solului, în situaţia în care se poate asigura inclusiv amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de minimum 15% din suprafaţa terenului“, se explică în Regulament. Situaţia se schimbă puţin dacă este vorba de construcţii financiar bancare. Acestea au prevăzut tot câte un loc de parcare la doi salariaţi, însă un spor de 50% pentru clienţi.

La construcţiile comerciale, locurile de parcare vor fi în funcţie de suprafaţă. Constructorul trebuie să asigure un loc de parcare la fiecare 200 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi până la 400 mp; un loc de parcare la fiecare 100 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi cuprinse între 400 mp şi 600 mp; un loc de parcare la fiecare 50 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi cuprinse între 600 mp şi 1.500 mp; un loc de parcare la fiecare 40 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru complexele comerciale de peste 1.500 mp. „Locurile de parcare se vor putea amenaja în subsolul, demisolul sau parterul construcţiei sau la nivelul terenului, în situaţia în care se poate asigura inclusiv amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa terenului“, este condiţia din Regulament. În ceea ce priveşte spaţiile cu destinaţia de alimentaţie publică sau care asigură servicii ce includ alimentaţia publică (cluburi, discoteci, săli de jocuri), aici va trebui prevăzut câte un loc de parcare la 4-8 locuri la masă.

Primăria nu a uitat nici bisericile, parcurile şi locurile de joacă

În noul Regulament au fost trecute şi bisericile, şcolile, spitalele, parcurile şi locurile de joacă. Astfel, pentru construcţiile de cult vor fi necesare minimum cinci locuri de parcare, pentru fiecare amplasament. Locurile de parcare se vor amenaja astfel încât să se poată asigura la sol o suprafaţă aferentă spaţiilor verzi de minimum 25% din suprafaţa totală a terenului. De asemenea, pentru unităţile de învăţământ a fost prevăzut un loc de parcare la trei cadre didactice, plus un spor de 10% pentru personalul auxiliar, vizitatori ocazionali, maşini de aprovizionare şi de intervenţie. În schimb, pentru campusurile universitare va fi minimum un loc de parcare la cinci persoane rezidente, plus un spor de 10% pentru personalul auxiliar, vizitatori ocazionali etc.

La spitale sunt prevăzute câte un loc de parcare la patru persoane angajate, cu un spor de 25% pentru vizitatori, transport specializat, de intervenţie, de aprovizionare etc., în timp ce la construcţiile şi amenajările sportive trebuie asigurat un loc de parcare la 10 persoane adăpostite simultan în clădire, cu minimum două locuri de parcare dimensionate pentru autocare. În ceea ce priveşte parcurile, aici trebuie să existe câte cinci locuri de parcare la 10.000 mp, iar pentru locurile de joacă sau zonele de picnic sunt necesare câte un loc de parcare la 10 persoane.

Câte locuri de parcare sunt necesare pentru locuinţele individuale

Potrivit Regulamentului, la locuinţele individuale (unifamiliale) trebuie prevăzute locuri de parcare exclusiv în incintă, în funcţie de suprafaţa desfăşurată a imobilului. Adică, un loc pentru locuinţele cu suprafaţa desfăşurată până la 100 mp, două locuri pentru cele cu suprafaţa desfăşurată între 100 mp şi 250 mp, şi trei locuri pentru locuinţele care depăşesc 250 mp. De asemenea, pentru locuinţele colective vor fi prevăzute două locuri de parcare pentru fiecare apartament, asigurate exclusiv în subsoluri sau demisoluri cu destinaţia de garaje. În fine, pentru construcţiile industriale este nevoie de minimum două locuri de parcare la 10 salariaţi, la care se adaugă un spor de 10% pentru vizitatori.

Şi construcţiile de turism au fost trecute în Regulament. Aici sunt menţionate hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile şi apart-hotelurile, care au nevoie de câte un loc de parcare la fiecare unitate de cazare şi un loc dimensionat pentru autocare, la fiecare 20 de unităţi de cazare. Plus un spor de 10% locuri de parcare, pentru personalul angajat. Locurile trebuie amenajate la sol, în aşa fel încât o suprafaţă de minimum 25% din teren să fie ocupată de spaţii verzi.

Facebook Comments