Virgil Pîrvulescu, viceprimar al Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost declarat incompatibil

Agenția Națională de Integritate(ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 13 aleși locali. Printre aceștia se află și Virgil Pîrvulescu(PNL), viceprimar al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

0

Potrivit ANI, Pîrvulescu s-a aflat în stare de incompatibilitate ulterior alegerii în funcția de consilier local al Mun. Râmnicu Vâlcea pentru mandatul 2020-2024. ANI l-a mai declarat incompatibil și peConstantin Pănoiu, fost consilier al Consiliului Local Băbeni.

cOMUNICAT – INCIDENTE DE INTEGRITATE – 13 ALEȘI LOCALI

18 octombrie 2021, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:

  TAIFAS MARIAN,   Primar al Comunei Horia, Jud. Tulcea  INCOMPATIBILITATE S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 septembrie 2017 – 20 iulie 2021, întrucât, a deținut și exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică,încălcând prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
  CREȚU OVIDIU TEODOR,   fost Primar al Mun. Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În exercitarea mandatului de primar 2016 – 2020, CREȚU OVIDIU TEODOR a semnat ordonanțări de plată și facturi cu mențiunea „bun de plată” pentru societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată figurează ca acționar și a realizat venituri din dividende, încălcând astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019).
  PÎRVULESCU VIRGIL,   Viceprimar al Mun. Râmnicu Vâlcea și Funcționar public în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova  INCOMPATIBILITATE S-a aflat în stare de incompatibilitate ulterior alegerii în funcția de consilier local al Mun. Râmnicu Vâlcea pentru mandatul 2020-2024, întrucât, în perioada 29 septembrie – 26 octombrie 2020, a exercitat simultan și calitatea de funcționar public, deși la data 29 septembrie 2020 a intervenit suspendarea de drept a raportului de serviciu, încălcând astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu  prevederile art. 492, alin. (1) și (2), lit. l) și art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019.
  BĂHNĂREANU MIHAI,  Consilier local în cadrul C.L. al Com. Tătărăni, Jud. Vaslui și fost primar al comunei  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET În exercitarea mandatului de primar 2016 – 2020, a inițiat proiectul de Hotărâre privind modificarea calității a două posturi de natură contractuală în funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a semnat referatul de aprobare aferent proiectului de Hotărâre. În urma acestui proiect, a fost adoptată H.C.L. 29 octombrie 2019 în baza căreia a fost emisă la data de 31 octombrie 2019, Dispoziția privind numirea soției persoanei evaluate în funcția publică de execuție de referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare la data săvârșirii faptei).   Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BĂHNĂREANU MIHAI a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal.
  GRIGORUȚ ALEXANDRU,   Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Dolhasca, Jud. Suceava  INCOMPATIBILITATE Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 octombrie 2020, întrucât exercită simultan cu calitatea de consilier local și o funcție contractuală în cadrul unui serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003.   
  STOICA ION,   Consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova  INCOMPATIBILITATE S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 octombrie 2020 – 18 iunie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și funcția de director general în cadrul unei societăți comerciale înființată de C.J. Prahova și aflată în subordinea acestuia, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
  PĂUNOIU CONSTANTIN CRISTIAN,   fost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Băbeni, Jud. Vâlcea (2016-2020)  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi reveneau, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L. în data de 28 noiembrie 2019 prin care s-a aprobat modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale serviciilor și instituțiilor de subordonare locală, printre care și înființarea funcției contractuale de conducere de administrator public în subordinea primarului.   În baza  acestei hotărâri, la data de  20 ianuarie 2020, prin dispoziția primarului orașului Băbeni, PĂUNOIU CONSTANTIN CRISTIAN a fost numit în funcția  de administrator public.   Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
  BELU FLORIAN,   Consilier local în cadrul C.L. al Com. Unirea, Jud. Călărași        CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În exercitarea mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi reveneau, a participat deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L. în data de 22 martie 2021 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei.   În baza  acestei hotărâri,  BELU FLORIAN a încheiat cu Primăria Comunei Unirea un contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști.   Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
  MOLNOȘ AURELIAN GHEORGHE, fost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Cernavodă, Jud. Constanța  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În exercitarea mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora au fost alocate sume de bani unei asociații în cadrul căreia MOLNOȘ AURELIAN GHEORGHE a deținut funcția de președinte executiv.   Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (text în vigoare până la data de 05.07.2019), art. 46 din Legea nr. 215/2001 (text în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228, alin.1,lit. f) și alin. (2) din O.U.G. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019).
  RĂDUȚ CRISTINEL DANIELUS,   Consilier local în cadrul C.L. al Com. Constantin Daicoviciu, Jud. Caraș – Severin  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, RĂDUȚ CRISTINEL DANIELUS a participat la deliberarea și adoptarea H.C.L. din 31 martie 2020 prin care s-a hotărât darea în administrare pe 10 ani a unui teren în suprafață de 877 mp situat în intravilanul localității Prisaca din comuna Constantin Daicoviciu, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Cadrul C.J. Caraș – Severin, cu intenția de a construi un imobil care să deservească centrului în cadrul căruia persoana evaluată deține o funcție contractuală de conducere.   Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. d) din  O.U.G. 57/2019.    
  BOLDEA GRIGORE IOSIF,   fost Consilier local în cadrul  C.L.  al Com. Prigor, Jud. Caraș Severin  INCOMPATIBILITATE În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, societatea comercială în cadrul căreia soția acestuia deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic a furnizat servicii comerciale Primăriei Prigor, încălcând prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
  URSU TITINEL,  Consilier local în cadrul C.L. al Com. Fălciu, Jud. Vaslui    CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea H.C.L. din data de 27 ianuarie 2020 privind aprobarea concesionării prin licitație a unui teren extravilan în suprafață de 27,10 ha aparținând domeniului privat al comunei Fălciu.   În temeiul acestei hotărâri a fost derulată procedura de licitație, iar unicul ofertant, respectiv societatea comercială al cărei administrator unic este persoana evaluată și în cadrul căreia deține și calitatea de asociat împreună cu fratele său a fost declarată câștigătoare. La data de 27 aprilie 2020 persoana evaluată a semnat (în calitate de reprezentant al societății) contractul de concesiune încheiat cu Primăria com. Fălciu (în calitate de concedent) având ca obiect folosința suprafeței agricole pe durata a 5 ani, în temeiul căruia societatea a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma de 885.973, 48 Lei.   Până la data de 27 ianuarie 2020, societatea comercială a depus cereri unice de plată (aferente campaniilor 2007 – 2019) în baza cărora a fost încasată de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma totală de 5.914.809,64 Lei.     Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și c) și alin.                  (2) – (5) din  O.U.G.   nr. 57/2019.
  STOICAN ALIN IULIAN,   Consilier local în cadrul C.L. al Com. Dragodana și fost funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Dragodana, Jud. Dâmbovița  INCOMPATIBILITATE În perioada 21 octombrie – 24 decembrie 2020, a deținut simultan atât funcția publică de execuție în cadrul Primăriei comunei Dragodana cât și funcția de consilier local în cadrul C.L. al com. Dragodana, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 460 din O.U.G.  57/2019.   De asemenea, persoana evaluată a încălcat și prevederile art. 97, alin. (1) și alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003, întrucât avea obligația de a-și suspenda raportul de serviciu din cadrul primăriei, atât pe perioada desfășurării campaniei electorale din luna septembrie a anului 2020 cât și până la încetarea funcției eligibile de consilier local în care a fost ales.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.TAIFAS MARIAN, MOLNOȘ AURELIAN GHEORGHE,RĂDUȚ CRISTINEL DANIELUS și GRIGORUȚ ALEXANDRU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

–    art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”;

–    art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”;

–    art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia„Primarii (…) sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I.”;

–    art. 77 din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia„Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”;

–    art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar (…) este incompatibilă cu (…) g) calitatea de comerciant persoană fizică (…).”; 

–    art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: (…) c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv; d) funcția de (…) director general, (…) la (…) societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (…) înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean (…).”; 

–    art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali (…) care au funcția de (…) administrator, (…) precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, (…) cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, (…); alin (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.” ;

–    art. 94,  alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, coroborat cu prevederile art. 460 din Codul administrativ, „Funcționarilor publici li se aplică regimul incompatibilităților în exercitarea funcțiilor publice stabilit prin legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice”;

art. 97, alin. (1) și alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(1)Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de demnitate publică; (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: (…) b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.”;

art. 75 din Legea nr. 393/2004(text în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia„Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru (…) o asociaţie sau o fundaţie din care fac parte.”;

art. 77 din Legea nr. 393/2004(text în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia„(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei”;

art. 46 din Legea nr. 215/2001(text în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia„(1) nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, (2) hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

art. 228, alin. (1), lit. a), c), d) și f) și alin. (2) – (5) din  O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

·   a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

·   c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri.

·   d) o altă autoritate din care face parte;

·   f) asociație sau fundație din care face parte

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”;

art. 460 din O.U.G. 57/2019, potrivit căruia„Funcționarilor publici li se aplică regimul incompatibilităților în exercitarea funcțiilor publice stabilit prin legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice”;

art. 492, alin. (1) și alin. (2), lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia„(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: (…) l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate”;

art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: (…) b) este ales, într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respective”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Facebook Comments