PNL vrea plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, reducerea TVA, precum şi exceptarea de la plată a certificatelor verzi

Liberalii au venit cu o serie de propuneri pentru a sprijini consumatorii casnici şi firmele faţă de creşterile aberante de preţuri la energia electrică şi gaze naturale. Astfel, PNL a propus mai multe amendamente, care sunt deja discutate în Comisia economică din Senat, privind compensarea facturilor la energie, care cuprind, printre altele, majorarea sumelor plătite de la bugetul de stat în contul facturilor pentru consumatorii casnici, plafonarea preţului, exceptarea de la plată a certificatelor verzi, a contribuţiei de cogenerare şi a accizei, precum şi reducerea TVA.

0

În documentul cu care reprezentanţii PNL au venit în Parlament regăsim propunerea ca, pentru clienţii casnici, să se acorde compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componenţei preţului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în prezenţa ordonanţa. În prezent, Ordonanţa de urgenţă prevedea o compensare de 0,21 lei pe kWh pentru electricitate şi 25% pentru gaze.

În schimb, în cazul IMM-urilor, liberalii propun:
– exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii certificatelor verzi şi a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă
– exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii accizei
– aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoarea adăugată de 5% asupra bazei de impozitare pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale la clienţii finali.

Totodată, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii casnici, la cel mult 1 leu kWh, din care componenta de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maxim 0,525 kWh. Pe de altă parte, preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh. Plafoanele reprezintă preţul final facturat pentru clientul casnic.

Bugetul de stat va susţine o parte din preţ

Peneliştii vizează, de asemenea, ca guvernul să suporte o parte din preţul facturilor. Concret, „diferenţa între preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 şi plafonul maxim de 250 lei/ MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare“.
În schimb, în cazul preţului energiei electrice active, va fi compensată de la bugetul de stat „diferenţa între preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022 şi plafonul maxim 525 lei /MWh.

PNL doreşte ca, în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre preţul de vânzare al energiei electrice şi preţul de 450 lei/MWh să fie impozitat cu 95%.


Facebook Comments