Graţie unui portal de servicii electronice pentru obţinerea online a documentelor
CJ Dolj se leapădă de „dosarul cu şină“

Consiliul Judeţean Dolj a lansat un portal de servicii electronice cu ajutorul cărora se vor putea solicita, obţine şi depune documente care vizează cele mai importante servicii oferite de către angajaţii instituţiei. Investiţia va face uitat celebrul „dosar cu şină“, cetăţenii putând rezolva multe dintre probleme rapid, direct de pe computer, laptop ori chiar telefonul mobil, fără a mai fi obligaţi să se deplaseze la sediul instituţiei. Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 2,3 milioane de lei, banii fiind obţinuţi în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă.

0

Demersul a inclus şi crearea unei platforme electronice prin intermediul căreia toţi cei interesaţi pot formula propuneri de investiţii publice în anumite domenii sau îşi pot exprima opinia, votând iniţiativele deja prezentate pe pagina web dedicată. De asemenea, site-ul oficial al CJ Dolj a fost modernizat şi peste 120.000 de dosare cu acte din arhiva instituţiei sunt scanate şi transpuse în format digital, pentru ca informaţiile să poată fi puse mai uşor la dispoziţia solicitanţilor. „Acest demers reprezintă un început pentru tot ceea ce înseamnă digitalizare, tehnici noi şi apropierea de cetăţean. Astăzi, avem un prim rezultat al acestui proiect, mai exact un nou portal, un nou site pentru Consiliul Judeţean, dar şi o platformă care face posibilă ca obţinerea unor acte administrative de către solicitanţi să se realizeze online, iar procedurile de depunere să fie la îndemâna oricui, conturându-se astfel şi o apropiere între administraţia judeţeană şi cetăţeni. Este un efort care s-a derulat pe o perioadă de 28 de luni şi care a presupus activităţi de digitalizare şi arhivare electronică a peste 93.000 de dosare provenite de la toate direcţiile CJ, număr care va fi acum suplimentat cu alte 30.000 de dosare.
De asemenea, prin intermediul portalului web, doljenii au posibilitatea de a depune şi obţine online o serie de documente, de la certificate de urbanism la cereri pentru eliberarea de documente din arhivă, urmând ca, în viitorul apropiat, să poată fi emise şi autorizaţii de construire. În acest mod, beneficiarii – fie că sunt rezidenţi în judeţ, fie că sunt plecaţi în altă ţară – pot să solicite aceste acte, iar Consiliul Judeţean poate să le emită fără ca persoanele respective să se mai deplaseze la sediu, cu celebrul dosar cu şină şi plic cu timbru.
În plus, punem la dispoziţia doljenilor un sistem de colectare a propunerilor şi de votare a proiectelor pe care administraţia le propune, dar şi a iniţiativelor venite din partea cetăţenilor. În acest mod, vom avea o consultare online pentru fiecare demers major sau chiar pentru bugetul judeţului nostru. Site-ul modernizat al Consiliului Judeţean a devenit de acum uşor de accesat de către persoanele cu dizabilităţi şi este disponibil în 5 limbi de circulaţie internaţională. Ne plasăm între primele instituţii din ţară, atât prin numărul de acte administrative pe care le vom emite în format electronic, cât şi prin accesul direct pe care îl vor avea persoanele la informaţii. Aşa cum spuneam, acesta este doar începutul, pentru că prin acest proces de digitalizare vor trece toate instituţiile din subordinea CJ“, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile. 

O administraţie europeană

La rândul său, directorul Direcţiei imagine şi coordonare instituţii subordonate, Larisa Răducan, a declarat că eforturile CJ Dolj au avut în vedere simplificarea interacţiunii dintre instituţie şi cetăţeni. „Lansarea noului website al Consiliului Judeţean şi a portalului de servicii electronice simplifică dialogul dintre cetăţean şi instituţie, prin instrumentele care îi sunt puse la dispoziţie utilizatorului, fie că ne referim la implicarea în dezbateri şi consultări publice, la retrodigitalizare, la obţinerea unor documente online şi multe altele, care se află azi la doar un click distanţă. Astfel, administraţia judeţeană se aliniază administraţiilor europene, venind în sprijinul cetăţeanului, într-un moment care ne demonstrează cât de necesare sunt aceste măsuri şi mă refer la pandemia COVID-19, care a schimbat modul de desfăşurare a interacţiunilor umane şi profesionale.
Direcţia imagine, prin Biroul informatică, s-a implicat, alături de celelalte direcţii ale instituţiei, în iniţierea şi derularea acestui proiect, având ca motivaţie simplificarea procedurilor birocratice, îmbunătăţirea accesului la informaţii sau propunerea unei interfeţe prietenoase, indiferent de dispozitivul folosit în accesarea site-ului CJ.
Am convingerea că paşii pe care îi facem prin aceste măsuri de dezvoltare sunt absolut necesari implementării unei e-guvernări la nivel local şi că acest proiect va fi un model de întărire a capacităţii administrative a Consiliului Judeţean şi un exemplu de bună practică“, a precizat Larisa Răducan.

Principalele componente ale demersului au inclus:
– realizarea platformei electronice pentru consultare publică în vederea iniţierii unor proiecte majore;
– crearea portalului web pentru depunerea şi obţinerea online a unei întregi serii de documente;
– scanarea şi arhivarea electronică a 93.300 de dosare, număr suplimentat ulterior cu alte 30.000 de dosare, ca urmare a economiilor realizate în decursul implementării;
– dezvoltarea unor aplicaţii electronice pentru evaluare, managementul intern şi administrarea documentelor emise în format electronic;
– modernizarea site-ului CJ Dolj, inclusiv cu elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi;
– instruirea personalului instituţiei, în vederea exploatării şi administrării sistemelor implementate.

Prin intermediul platformei eportal.cjdolj.ro, cetăţenii interesaţi pot solicita, obţine sau depune următoarele documente:
– certificate de urbanism
– avize pentru certificate de urbanism
– înştiinţare privind începerea lucrărilor de construire/ desfiinţare
– înştiinţare privind terminarea lucrărilor de construire/ desfiinţare
– cerere de eliberare a documentelor de urbanism din arhivă (duplicate)
– prelungiri ale valabilităţii certificatelor de urbanism
– prelungiri ale valabilităţii autorizaţiilor de construire/ desfiinţare
– cerere de sistare a lucrărilor
– avize de oportunitate
– avize pe documentaţii de urbanism
– certificat de edificare a construcţiei- acord prealabil pentru executarea de lucrări în zona drumurilor judeţene.

Facebook Comments