Instanţa a decis: incompetenţă şi exces de putere la Primăria Orşova

Faptul că autorităţile administraţiei publice locale din Orşova, de la primarul penal la compartimente de specialitate şi până la Consiliul Local, sunt de o incompetenţă crasă şi de o răutate feroce, l-am demonstrat în repetate rânduri. Doar că, acum, afirmaţiile noastre sunt întărite şi de instanţa de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Mehedinţi. Magistraţii care au suspendat decizia criminală a Compartimentului de urbanism şi aberaţiile Consiliului Local, de amendare a Spitalului Municipal şi demolare a unor secţii externe, şi-au motivat decizia printr-o judecată de valoare, la capătul căreia au demonstrat incompetenţa celor care au lovit în unitatea medicală de prestigiu.

0

După o asemenea motivare, dată de o instanţă de contencios administrativ, toţi cei care au tăbărât ca lupii turbaţi pe Spitalul Municipal au primit o palmă zdravănă şi probabil că ar trebui să se ascundă o vreme.
Concret, în şedinţa publică din data de 17 august 2021, completul de judecată din dosarul 1495/101/2021 a dispus suspendarea executării celui mai IDIOT proces-verbal emis vreodată de o autoritate locală din România: Procesul- verbal nr. 7811/15.08.2021, prin care Compartimentul de urbanism din Primăria Orşova, de mână cu primarul penal, numitul Stoica Marius Simion, au amendat Spitalul Municipal cu suma de 100.000 de lei şi au dispus demolarea a două clădiri construite din containere modulare, care adăpostesc cabinete medicale, locuinţe pentru medicii tineri şi o unitate de primiri-urgenţe. Foarte grav: Instanţa spune în motivare şi accentuează acest amănunt, că suspendă aberaţia de proces-verbal pentru a stopa „excesul de putere din partea autorităţii administrative”.
Punctul de vedere al instanţei se regăseşte în fragmentele din motivarea instanţei, pe care le prezentăm în facsimil. Incompetenţa autorităţilor locale, excesul de putere şi pericolul iminent sunt demonstrate pe deplin.

Facebook Comments