APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de operator introducere, validare și prelucrare date în cadrul Serviciului Citire Încasare – Rm. Vâlcea

0

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 26.04.2021, ora 1500 ;                   
  • proba scrisă se va susține în data de  11.05.2021, ora 0900;
  • interviul va avea loc în data de  17.05.2021, ora 1500  .             

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  23.04.2021, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments