Universitatea din Craiova, secrete pe bani publici

Deşi se visează încă o instituţie prestigioasă de învăţământ, Universitatea din Craiova pare că nu mai reuşeşte să rezolve nici cele mai simple obligaţii. Cum ar fi să ofere nişte răspunsuri banale adresate în baza Legii 544 din 2001 care prevede liberul acces la informaţiile de interes public.

0

De mulţi ani, Universitatea din Craiova este doar o biată umbră a unei instituţii cândva de referinţă pentru mediul academic românesc. Încălecată de jocurile politice în care au târât-o mulţi dintre oamenii care ar fi trebuit s-o protejeze, UCV s-a transformat într-un cuib de sinecuri, fără niciun fel de orizont.

O licitaţie de două ore…

Chiar dacă, atunci când vine vorba despre performanţe educaţionale, Universitatea din Craiova este o instituţie aproape fără puls, nu la fel stau lucrurile când vine vorba despre Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Aici, instituţia este vie şi activă. Chiar dacă nu şi foarte transparentă. O dovedeşte anunţul cu nr.ADV1201416 publicat în data de 15.03.2021, la ora 10:03, prin care UCV achiziţiona servicii de publicitate pentru un proiect cu finanţare nerambursabilă, cu o valoare estimată de 10.000 de lei. Interesant, dacă nu chiar dubios, este că data limită de depunere a ofertelor nu s-a măsurat în zile, aşa cum se întâmplă de obicei, ci în ore. De fapt, o singură oră şi vreo 57 de minute! Mai exact, cei interesaţi au avut la dispoziţie doar 117 minute pentru a depune oferte.

… şi-un răspuns aiuritor

Curioşi să aflăm mai multe despre această achiziţie neobişnuită, am decis să adresăm instituţiei câteva întrebări simple. Printre care şi cum se numeşte firma câştigătoare şi oferta acestora, adică banii pe care Universitatea din Craiova va trebui să-i achite. Surprinzător, sau poate dimpotrivă, într-un răspuns semnat de către prof.univ.dr. Magdalena Mihai, ni se comunică, negru pe alb, că informaţiile cerute de noi „nu fac obiectul Legii 544/200“. Evident, acest lucru este o minciună, sperăm noi sancţionabilă de către instituţiile statului. E ca şi cum Compania Naţională de Drumuri ar organiza o licitaţie pentru construirea unui drum, dar ar refuza să spună public numele câştigătorului şi suma pe care o va plăti pentru lucrare.

Legea este clară

Nu ştim exact dacă angajaţii UCV au făcut măcar efortul de a citit Legea 544 din 2001, însă articolul 2, lit. b, este cât se poate de clar: „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei“. Şi, ca să nu existe dubii, iată ce spune acelaşi articol la lit. a: „prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici“.
Avem, aşadar, o instituţie publică, finanţată din bani publici, care foloseşte o platformă de achiziţii publică pentru a cumpăra servicii de publicitate, dar, cumva, informaţiile sunt secrete! Curat murdar, nene Iancule! 

Facebook Comments