Activitate Apavil S.A. ”Centru Vest”

0

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 15 – 21 martie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Frâncești – satul Moșteni, comuna Păușești – satul Șerbănești, comuna Tomșani – satul Băltățeni; conductă PEHD Dn 32: orașul Horezu – strada Unirii;conductă OL 89: comuna Măldărești – satul Măldărești. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Ciorăști și comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a decolmatat barajul de captare Râmești;
 • s-au desfundat și curățat gaigărele din orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
 • s-au verificat instalațiile electrice și sanitare din cadrul Stațiilor de repompare apă Cernele și Tâlvaci din comuna Păușești;
 • s-au vidanjat, desfundat și curățat rețeaua de canalizare și căminele aferente din comuna Bunești – satul Gătejești;
 • s-a deblocat pompa din cadrul Stației de pompare ape uzate Tomșani;
 • s-au curățat și reglat plutitorii din cadrul Stațiilor de pompare ape uzate Tomșani și Chiceni;
 • s-au verificat hidranții din comuna Păușești;
 • s-a înlocuit pompa aferentă Stației de apă Tomșani;
 • s-a desfundat și spălat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Șirineasa – satele Șirineasa și Ciorăști;
 • s-a înlocuit rulmentul aferent cuplajului suflantei din cadrul Stației de epurare Horezu;
 • s-au efectuat operații de deznisipare și curățare dren din cadrul Stașiei de apă Tomșani și s-a repoziționat pompa submersibilă aferentă acestuia;
 • s-a vidanjat cămin de canalizare menajeră în orașul Băbeni – strada Serafimești;
 • s-a decolmatat și curățat rețeaua de canalizare menajeră din orașul Horezu – strada Unirii;
 • s-a deblocat pompa nămol aferentă Stației de epurare din orașul Horezu;
 • s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments