SITUAŢIA LUCRĂRILOR APAVIL ÎN RM. VÂLCEA în perioada 20 – 26 martie 2021

0

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada20 – 26 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Prunului, Schitul Troianu, Arhitect Nicolae Lupu și Râureni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Prunului, Ostroveni și Nicolae Titulescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Lucian Blaga;
  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
  • s-a ridicat la cotă cutie protecție vană Dn 400 pe strada Nicolae Titulescu;
  • s-au montat 80 m țeavă rețea apă PEHD Dn 110 pe strada Intrarea Poenari;
  • s-au identificat cămine de canalizare pe strada Decebal – DSP Vâlcea;
  • s-a curățat Stația de pompare ape uzate Râureni;
  • s-a înlocuit piesă suport pe strada Târgului;
  • –          s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

                 REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Marin Preda – blocurile A28/II și A36/III, Aleea Zorelelor – blocul C18, Aleea Gladiolelor, Aleea Bradului – bloculC1, strada Calea lui Traian – blocurile Filipin, D2, D4 și L, strada Gib Mihăescu – blocurile S4 și S5, strada Stolniceni nr. 224, strada I.L.Caragiale – blocul A34/I, stradaNicolae Iorga– blocul A24/III, strada Decebal, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Lespezi, strada Ferdinand – blocul O8 , strada Morilor, strada Grigore Antipa nr.3, strada Pictor Iliescu, strada Știrbei Vodă , strada I.C. Brătianu – blocurile A65 și A67, strada Drumul Gării nr. 111, strada Henri Coandă – blocul P4, strada Cerna – blocul 36, strada Banu Mărăcine nr.13, strada Regina Maria – blocul Cozia și bulevardul Tineretului – blocurile A11 și B4.

20 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 20 de apometre, dintre care 19 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 41 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Facebook Comments