Primăria Craiova s-a chinuit o jumătate de an să finalizeze procedura de atribuire pentru cele 30 de vehicule nepoluante, acum nu poate nici măcar s-o anuleze
Licitaţia pentru autobuzele electrice – greu de închis, greu de ucis

A treia tentativă de achiziţie a lotului de 30 de autobuze electrice pentru municipiul Craiova, lansată de edili în vara anului trecut, părea că a ajuns în cele din urmă la final, chiar dacă nu la cel scontat iniţial. Municipalitatea a decis anularea procedurii, invocând „abateri grave”, dar şi acest demers este contestat de către una dintre firmele participante, care acuză primăria că acţionează fie din prudenţă excesivă, fie din dezamăgire.

0

Iniţial, sarcina achiziţiei de autobuze electrice pentru Craiova fusese plasată în sarcina Ministerului Dezvoltării, care a eşuat în acest demers. Ulterior, municipalitatea craioveană şi-a asumat achiziţia, lansând în nume propriu o procedură în iulie 2019, pentru un total de 46 de autobuze electrice: 30 de autobuze de capacitate medie, plus 18 de mare capacitate, articulate. Nici această licitaţie nu a avut sorţi de izbândă, aşa că edilii au spart-o în două licitaţii distincte anul trecut. Lotul de 30 de autobuze electrice de capacitate medie a fost scos din nou la mezat în august 2020 şi, după mai bine de 7 luni de clarificări şi contestaţii, procedura de achiziţie publică la care depuseseră oferte nu mai puţin de 6 firme se apropia de final. Finalul nu a fost însă cel scontat, comisia de evaluare a primăriei decizând anularea licitaţiei. Motivul: „Abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Procedura de atribuire se anulează în conf. cu preved.art.212 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la acest moment autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de revizuire a documentaţiei de atribuire – caietul de sarcini fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare”, după cum se arată în anunţul postat în data de 24 februarie în sistemul electronic de achiziţii publice.

Clienţii vechi şi noi ai primăriei, şi principiul drobului de sare

Numai că, după cum dovedeşte practica achiziţiilor publice din România, dacă licitaţiile lansate pe piaţă de autorităţi sunt extrem de greu de finalizat, nici cu anulările nu stăm mai bine. Decizia primăriei de a anula licitaţia a fost contestată de una dintre firmele participante, BMC TRUCK & BUS, care cere anularea raportului emis de comisia de evaluare şi continuarea procedurii de achiziţie publică aşa cum era prevăzut iniţial, cu evaluarea ofertelor financiare şi desemnarea câştigătorului. Contestaţia a fost depusă în data de 8 martie de firma respectivă, urmând a fi soluţionată, în perioada următoare, de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. În opinia contestatarilor, decizia de anulare a licitaţiei merită anulată pentru că nu a fost motivată, primăria invocând doar ulterior, în comunicarea către ofertanţi, că finalizarea licitaţiei ar face-o pasibilă de corecţii financiare, pe modelul dispus de AMPOR într-o speţă similară. Asta deşi procedura a fost deja supusă controlului ex-ante din partea ANAP, fără a întâmpina probleme de genul celor invocate de edili. „În realitate, precauţia exagerată a autorităţii contractante nu poate fi explicată decât în două feluri: fie a recurs la soluţia anulării procedurii, fiind dezamăgită de rezultatul evaluării propunerilor tehnice, fie a anulat procedura de atribuire pentru că o eventuală corecţie financiară din partea AMPOR i-ar strica calculele economice făcute, probabil, în raport cu alte criterii decât folosirea eficientă a banilor publici”, se arată în contestaţia depusă de cei de la BMC.

De menţionat că de la BMC a cumpărat Primăria Craiova lotul de autobuze diesel euro 6 finanţate din împrumutul BERD, în urmă cu doi ani. Printre firmele înscrise la licitaţie se află şi polonezii de la Solaris, de la care municipalitatea a cumpărat un lot consistent de autobuze clasice, în primul mandat al Olguţei Vasilescu, plus lotul de 16 autobuze electrice de mare capacitate, care sunt, acum, în curs de livrare.  

Facebook Comments