SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 20 – 26 februarie 2021

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20 – 26 februarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Fețeni, Ferdinand și Splaiul Independenței.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ferdinand, Câmpului și Nicolae Titulescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • –          s-a igienizat perimetrul rezervorului Popa Șapcă;
  • s-au început lucrările de înlocuire rețea apă potabilă și branșamente pe strada Splaiul Independenței;
  • s-a remediat rețea de canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
  • s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Aleea Teilor – Liceul Tehnologic Ferdinand I;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada strada Nicolae Iorga – blocurile A25, A26 și A93, strada Kalamata, strada Antim Ivireanu, strada Prundului, strada Inătești, strada Poenari, strada Alunului, strada Mitropolit Filaret, strada Octavian Goga, strada Calea lui Traian – blocurile 3, 5, S15, S16, D2 și D3, strada Lucian Blaga – blocul A42/II, strada Ostroveni – blocul A14, strada Luceafărului – blocul A2, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Aleea Trandafirilor – blocul B9, strada Grigore Procopiu – blocul 17, strada C-tin Brâncuși – blocul M3, strada Aleea Muzicii – blocul R01, bulevardul Pandurilor – blocul A8/I și bulevardul Tineretului – blocul A63.

9 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 9 de apometre, dintre care 4 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 28 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Facebook Comments