APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a 3 posturi instalator în cadrul Serviciului Control Clienți

0

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, și probă practică și interviu care vor avea loc în Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr. 4 și la lucrările în desfășurare.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.03.2021, ora 1500 ;                    
  • proba scrisă va avea loc în data de  22.03.2021, ora 0900;
  • proba practică și interviul se vor susține în data de  26.03.2021, ora 0900  .             

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  12.03.2021, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments