O parte a Izlazului Seaca reintră în proprietatea oraşului Călimăneşti

„În anul 2009, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local, prin licitaţie publică cu strigare, în urma căreia s-a încheiat la notariat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1207, Primăria Călimăneşti a înstrăinat un imobil teren în suprafaţă de aproximativ 15.000 mp, situat în punctul „Izlaz-Seaca”, aparţinând domeniului privat al localităţii”, potrivit unui anunţ al Primăriei Călimăneşti.

0

„Întrucât termenul privind demararea construirii unui complex turistic nu a fost respectat, prin Hotărârea nr. 95/2019, Consiliul Local al oraşului Călimăneşti a constatat rezoluţiunea de drept a contractului şi s-a angajat să restituie societăţii comerciale suma încasată: 1.436.648,92 lei.
În urma purtării unei corespondenţe cu societatea comercială respectivă şi după îndeplinirea tuturor procedurilor legale, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost încheiată la notariat Convenţia de Rezoluţiune a contractului de vânzare-cumpărare, Primăria oraşului Călimăneşti a achitat suma de 1.436.648,92 lei, reintrând în posesia terenului de la Seaca, zonă în care administraţia locală intenţionează să dezvolte o a treia parte a staţiunii turistice prin două proiecte strâns legate între ele:  Creşterea producţiei de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităţilor de producţie şi a reţelelor de transport – distribuţie a energiei termice din energie geotermală şi Construire Centru de agrement Seaca”, precizează anunţul citat.

Facebook Comments