CJ Dolj: Digitalizare şi măşti pe bani europeni pentru şcolile din subordine

Autorităţile judeţene au două proiecte pentru supravieţuirea celor trei unităţi şcolare pe care le patronează pe timp de pandemie. Şcolile vor fi dotate cu tablete şi laptopuri pentru învăţământul la distanţă şi echipamente şi materiale de protecţie împotriva infectării cu Coronavirus.

0

Este vorba despre unităţile de învăţământ pentru copiii cu nevoi speciale din subordinea consiliului judeţean: Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova şi Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova. Primul proiect are în vedere dotarea şcolilor cu tehnică menită să asigure mijloacele necesare pentru învăţământul la distanţă, mai-marii CJ Dolj identificând o axă de finanţare prin care pot fi acoperite cheltuielile de aproape 800.000 de lei. Proiectul „Creşterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educaţională a instituţiilor de învăţământ special din judeţul Dolj” ar urma să beneficieze de o cofinanţare de 98 la sută din fonduri europene, fiind prezentat spre aprobare plenului CJ Dolj în şedinţa din această săptămână.

Tablete şi laptopuri pentru învăţământul special

Potrivit documentaţiei întocmite de funcţionarii CJ Dolj, proiectul vizează asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line prin dotarea acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor de uz şcolar şi laptopuri, astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ. „Prin proiect se vor achiziţiona echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv 380 tablete pentru uz şcolar cu acces la internet şi 56 laptopuri pentru cele trei instituţii publice de învăţământ special din judeţul Dolj: Liceul Tehnologic Special „Beethoven”; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova; Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova, şi care, conform ghidului solicitantului aferent acestui apel de proiecte publicat în data de 20.10.2020, au fost angajate şi plătite începând cu data de 01.08.2020. Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului de mai sus, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile (FEDR şi buget de stat), iar 2% reprezintă rata de cofinanţare eligibilă a solicitantului. Valoarea investiţiei este de 760,403.19 lei, inclusiv TVA”, se arată în raportul întocmit de angajaţii CJ Dolj.

2,8 milioane de lei pentru materiale sanitare

Un alt proiect vizează achiziţia de materiale de protecţie sanitară pentru aceleaşi trei şcoli din parohia consiliului judeţean, proiectul pe care administraţia judeţeană mizează având o valoare de aproape 3 milioane de lei. Cel puţin aşa arată estimările Direcţiei de Afaceri Europene a CJ, iniţiatoarea proiectului „Creşterea capacităţii instituţiilor publice de învăţământ special din judeţul Dolj în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”. „Prin acest proiect se vor achiziţiona echipamente şi materiale de protecţie medicală pentru cele trei instituţii publice de învăţământ special din judeţul Dolj (Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova şi Liceul Tehnologic Special „Beethoven”). Suma necesară pentru derularea acestui proiect este de 2.858 mii lei”, se arată în documentaţia înaintată consilierilor judeţeni.

Facebook Comments