Război sau pace? Consiliul Local Râmnicu Vâlcea se întrunește într-o ședință maraton

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea se întrunește joi, 26 noiembrie a.c., într-o ședință ordinară care conține 28 de proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se află mai mute rectificări bugetare, aprobarea unor proiecte de investiții - inclusiv în școli, proiecte de agrement, de infrastructură și alte proiecte de interes local. Practic, este pentru prima dată de la instalare, când noii aleși ar trebui să lucreze, în sfârșit, în folosul comunității. La ședințele anterioare, s-au irosit în scandaluri care demonstrează multă imaturitate și lipsă de interes față de oraș. Ședința va avea loc la Filarmonica „Ion Dumitrescu”, începând cu ora 11.00.

0
 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Vețeleanu Ninel-Eusebiu, precum și vacantarea locului de consilier local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Creșterea gradului de utilizare a internetului la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180 din 30.07.2020, de modificare și completare a hotărârii nr. 10/31 ian. 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 249/29.08.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1,   nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 824 m.p. aferent arterei de circulație Intrarea Sică Alexandrescu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1,  nr.3 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2020-2021 pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire Showroom auto și stație I.T.P., municipiul Râmnicu Vâlcea, Drumul Gării nr. 143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne și a listelor de investiții pe anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale reglementate de articolul 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.181/22.10.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.12.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției nr. 1.1 – Învățământ particular  din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2020 referitoare la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2020-2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru perioada rămasă din anul școlar 2020-2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. și aprobarea contractului de mandat – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PIEȚE PREST S.A. și aprobarea contractului de mandat – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA și aprobarea contractului de mandat – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. și aprobarea contractului de mandat al acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 28. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

Facebook Comments