Să continuăm împreună modernizarea comunei Tetoiu!

0

PROPUNERI PENTRU UN NOU MANDAT DE PRIMAR 2020-2024

            Stimați alegători,

            După alegerile din 27.09.2020, în urma experienței acumulate, vă propun ca împreună să continuăm modernizarea comunei  și localitatea noastră să arate ca o comună europeană cu care să ne mândrim noi și copiii noștri.

            Pentru realizarea acestui obiectiv vă propun realizarea mai multor investiții:

 1. Sa continuăm și să terminăm lucrările la obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Băroiu, Tetoiu și Budele pe o lungime de 4,5 km.
 2. Să continuăm șisă terminăm lucrările la obiectivul de investitii ,,Extindere sistem de canalizare în toate satele comunei pe o lungime de 23 km.
 3. Vom demara și vom finaliza lucrările de asfaltare a tuturor drumurilor comunale, cuprinse în obiectivul de investiții ,, Drumuri interes local” pentru care s-a încheiat contractul de finanțare prin Compania Națională de Investiții: (drumul spre Ghiocioaia, drumul Cimitir-Baza, drumul la Mateescu cu pod cu tot, drumul la Mihăilă, drumul la Câmpeni, pe la Ion Toma până la DN 67B cu pod cu tot, drumul pe la d-l Drăgănescu, Mănăstire cu ieșire pe la Ancuța, drumul spre Bădești cu intrare pe la d-l doctor Ștefănescu și ieșire pe la biserica din Băroiu.
 4. Vom demara și vom finaliza lucrările de asfaltare a drumurilor comunale cuprinse în obiectivul de investiții ,,Drumuri comunale interioare – asfaltare”, pentru care s-a încheiat contractul de finanțare prin Compania Națională de Investiții: (drumul de pe Lunca Nenciulești cu podul din punctul ,,Crăpătureanu”  și drumul de pe strada Poenaru prin dalarea  șanturilor, finalizarea podului și construirea de podețe pentru intrările laterale.
 5. Vom finaliza lucrările de reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural Tetoiu, s-a predat amplasamentul și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor.
 6. Vom demara și vom finaliza lucrările pentru obiectivul: ,, Înființare și distribuție inteligentă a gazelor naturale” către populație cu branșări pentru fiecare familie interesată.
 7. Vom demara și vom finaliza până la sfârșitul anului 2020 lucrările pentru includerea fibrei optice RDS&RCS la nivelul întregii comune cu prețuri la jumătatea celor practicate în prezent.
 8. Vom organiza ,,Ziua comunei” în prima zi de duminică a lunii octombrie din fiecare an.
 9. Vom demara și vom finaliza construirea în spatele Primăriei a unui teren de sport cu gazon sintetic și nocturnă pentru fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de câmp, a unei piscine cu șezlonguri (pentru adulți și copii), iar în fața primăriei, în spatele parcării vom construi o sală de sport pe care o vom folosi pentru acțiuni sportive cu elevii și  tinerii din comună, dar și pentru organizarea  ,,Zilei comunei” și altor evenimente culturale.
 10. Vom demara și vom finaliza amenajarea unui heleșteu în punctul ,,Milos” din satul Băroiu și a drumului către acesta.
 11.  Vom demara și vom finaliza obiectivul de investiții: ,, Modernizarea iluminatului public” cu corpuri de iluminat cu leduri pentru care avem deja proiectul finalizat și trebuie depus la Agenția de mediu pentru încheierea contractului de finanțare.
 12.  Vom continua demersurile pentru asfaltarea drumului județean DJ 676 G din satele Popești, Măneasa, Tetoiu-Câmpeni și turnarea unui covor asfaltic pe DJ 676, de la Nenciulești, Țepești, Tetoiu, Băroiu.
 13.  Se vor menține în stare de funcționare toate canalele de scurgere a apelor pluviale, existente pe teritoriul comunei Tetoiu, prin decolmatarea periodică a acestora cu buldoexcavatorul din dotarea Primăriei Tetoiu.
 14.  Vom demara amenajarea drumurilor agricole și forestiere de pe teritoriul comunei prin pietruirea acestora și construirea unor podețe de strictănecesitate.
 15.  Vom demara și vom finaliza lucrrile de reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural Țepești.
 16.  Vom reabilita cișmeaua publică din satul Țepești prin înlocuirea conductei de aducțiune a apei și curățirea periodică a bazinului de colectare.
 17.  Vom demara și vom finaliza lucrările de amenajare la piața din intersecția Tetoiu pentru care am depus proiect la Ministerul Dezvoltării prin PNDL 2.
 18. Vom amenaja o parcare publicăpe terenul din intersecția Tetoiu pentru care am obținut titlu de proprietate.
 19. Vom sprijini tinerii fermieri în vederea accesării fondurilor europene prin crearea unui compartiment în aparatul de specialitate al primarului.
 20. Vom sprijini proprietarii de terenuri agricole pentru întocmirea documentațiilor necesare în vederea reducerii pagubelor produse de animalele sălbatice sau a recuperării pagubelor produse de acestea. Împreună cu celelalte localități vom iniția un proiect pentru modificarea acestei legi în favoarea proprietarilor de terenuri agricole.
 21. Vom promova localitatea noastră prin susținerea unor activități cultural – sportive și organizarea unor acțiuni comune cu localitățile vecine, iar din 2 în 2 ani împreună cu instituțiile județene, vom continua Festivalul Național de Dramaturgie ,,Goana după fluturi “ dedicată lui Bogdan Amaru.
 22.   Vom demara și finaliza  realizarea gratuită a Cadastrului pentru toate proprietățile de pe întreaga suprafață a comunei Tetoiu.

La câte am făcut și câte intenționez să fac, vă rog să mă credeți pe mine și nu pe cei care vin doar cu promisiuni pentru care nu aveți dovada că se vor ține de cuvânt.

A fi făcut mai multe pentru comună, dar o bună parte a consilierilor locali nu mi-au votat proiectele, spunând că numai așa mă pot da jos.

Ce mentalitate!

În luna octombrie în prima ședință a noului consiliu local, vom stabili impozitele și taxele locale la nivelul anului 2019.

Sper să am o majoritate confortabilă care să voteze ducerea la îndeplinire a dorințelor dumneavoastră și a promisiunilor mele.

Votându-mă, votați pentru:

 • O primărie cu adevărat în slujba cetățeanului;
 • Șanse egale pentru fiecare sat al comunei;
 • Egalitate în lege și în toate pentru fiecare cetățean;
 • O viață mai bună, mai liberă, mai prosperă, cu un mediu mai curat, aici unde trăim cu toții.

ÎNCREDERE ÎN FIECARE, ȘANSE PENTRU TOȚI CU CANDIDATUL

                  PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL,

                                                      ANTONIE LUCIAN!

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments