Titești-Realizările și propunerile primarului Daneş Cătălin Nicușor

0

1. Terminarea asfaltării drumurilor săteşti în satul Bratoveşti: Drumul Căminului, Drumul Pripor, Drumul Şoimului, Drumul Şcolii, Drumul Bisericii şi în satul Titeşti: Drumul Văcărie, Drumul Colnic, Drumul Bărâcii, Drumul Izvorului, proiect realizat prin PNDL – “Asfaltare 4,06 km. drumuri săteşti, comuna Titeşti, judeţul Vâlcea”

2. Asfaltarea în satul Titeşti a Drumului Măluş şi turnarea stratului de uzură cu o lungime de 1 km – (finanţat din bugetul local).

3. Asfaltarea Drumului Bisericii din satul Titeşti – (finanţat din bugetul local).

4.Regularizarea (betonarea) albiei Părului Voicului din satul Bratoveşti, – (finanţat prin PNDL).

5. Construirea în satul Titeşti a podului din punctul „La Năstase” – (finanţat din bugetul local).

6. Construirea în satul Titeşti a podului din punctul „La Nicodim” – (finanţat prin PNDL).

7. Construirea şi amenajarea Parcului auto al Comunei Titeşti şi dotarea lui cu: lamă pentru desăpezire, sărăriţă, măturător stradal, pluguri pentru deszăpezire, ş.a. – (finanţat din bugetul local).

8. Construirea punţii pietonale pe Drumul Izvorului din satul Titeşti – (finanţat din bugetul local).

9. Reabilitarea iluminatului public din întreaga comună şi instalarea de proiectoare la Cimitirul Eroilor şi bisericile din cele trei sate – (finanțat prin fonduri europene).

10. Amenajarea și dotarea arhivei la Primăria Titești – (finanţat din bugetul local).

11. Realizarea nomenclatorului stradal al comunei Titești prin instalarea indicatoarelor de orientare urbană și stradală în toată comuna – (finanţat din bugetul local).

12. Participarea în fiecare an la nivel național cu Formația de Colindători din Titești la realizarea de spectacole de colinde autentice din Titești și imprimarea unui CD.

13. Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale Titești, achiziția de centrală termică nouă, amenajarea de teren sintetic de sport, aprovizionarea cu lemn pentru foc și toate cele necesare desfășurării activității (finanţat din bugetul local).

14. Reabilitarea clădirii Școlii de Jos și a  muzeului din satul Titești în vederea conservării acesteia (finanţat din bugetul local).

15. Realizarea proiectului ”Înființare centrul cultural  multifuncțional pentru servicii integrate în comuna Titești”, prin dotarea cu mobilier și un autoturism Duster (finanțat prin fonduri europene).

16. Reabilitarea Căminului Cultural din satul Bratovești (finanţat din bugetul local).

17. Reabilitarea clădirii Școlii din satul Cucoiu în vederea conservării acesteia (finanţat din bugetul local).

Propuneri pentru mandatul 2020 – 2024.

1. Achiziția de tablete pentru elevii Școlii Gimnaziale Titești, și construirea unui grup sanitar cu acces din interior la școală (finanţare din bugetul local).

2. Implicarea primăriei și a Consiliului Local Titești, la reabilitarea bisericii ”Sf. Mihail și Gavril” din satul Titești (monument istoric) – (finanţare din fonduri europene).

3. Construirea unui podeț de acces la proprietăți (Dumitru Gheorghe) în satul Bratovești (finanţare din bugetul local).

4. Realizarea proiectului tehnic pentru asfaltarea Drumului Cimitirului din satul Titești (finanţare din bugetul local).

5. Balastrarea drumului ”Peste Cruce” din satul Titești (finanţare din bugetul local).

6. Balastrarea Drumului Bisericii din satul Cucoiu (finanţare din bugetul local).

7. Înființarea Serviciului de alimentare cu apă al comunei Titești.

8. Sprijinirea tinerilor pentru obținerea de fonduri europene în vederea realizării de proiecte în agricultură.

9. Sprijinirea locuitorilor comunei pentru cadastrarea terenurilor.

10. Inițierea unui proiect tehnic în colaborare cu , comunele Perișani, Boișoara, Câineni, și Racovița în vederea introducerii gazelor naturale în comună (finanţare din fonduri europene).

11. Inițierea unui proiect în colaborarea cu comunele Perișani, Boișoara și Câineni de preluare a Drumului Național 7D și modernizarea acestuia.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments