PROGRAMUL ELECTORAL AL PNL BUNEȘTI SI CANDIDATULUI GRIGOROIU MIHAI LA FUNCȚIA DE PRIMAR

0

I. INFRASTRUCTURĂ:
-Efectuarea unui inventor pentru a constata stadiul real al lucrărilor ce se derulează în prezent pe raza Comunei Bunești și luarea măsurilor necesare cu personal de specialitate (diriginte de șantier, comisii din partea Primăriei) și alocarea sumelor necesare pentru lucrări neefectuate sau imaginare, cât și continuarea lucrărilor în mod corect din punct de vedere al cantității și al calității.
-Accesarea de fonduri europene, guvernamentale și județene pentru:
– Executarea lucrărilor de introducere a apei și a canalizării pe toate străzile și satele comunei printr-un proiect bine stabilit și nu haotic cum s-a desfășurat timp de 24 de ani;
– Refacerea drumurilor și a asfaltului pe toată  raza comunei Bunești, întrucât acestea au fost  executate foarte prost și necesită reparații totale printr-un proiect bine stabilit care să cuprindă rigole, trotuare și mobilier stradal;
– Efectuarea demersurilor pentru introducerea rețelei de gaze naturale printr-un proiect pertinent, iar nu promisiuni irealizabile .

– Refacerea și modernizarea trotuarelor și amplasarea de mobilier stradal (băncuțe, pomiartizanali, flori, coșuri de gunoi) de la intrarea în comună, punctul  Transformator, și până la intrarea în Stoenești.

II. REABILITAREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA LOCALITĂȚII:

– Întocmirea unor proiecte de arhitectură pentru fiecare sat, în vederea eliberării autorizațiilor de construire după un model european performant și atractiv;
– Reabilitarea tuturor clădirilor care aparțin domeniului public, cât și înfrumusețarea acestora după cum urmează:
1. Căminul Cultural Bunești care va fi înzestrat cu tehnologie modernă pentru derularea de activități culturale și programe artistice;
2. Căminul Cultural Teiușu care este și  monument istoric edificat și inaugurat de către cel mai performant ministru al învățământului din România – SpiruHaret – și care va fi dotat la standarde tehnologice performante cu gazon, mobilier și împrejmuiri deosebite;
3. Dispensarul Teiușu care va fi dotat cu aparatură medicală și mobilier care să deservească locuitorii din Teiușu, Brozbești și Coasta  Mare pe baza unui program în care de două ori pe săptămână va fi prezent un medic de familie și un asistent medical. 4. Reabilitarea Școlii Noi Teiușu cu refacerea împrejmuirilor și dotarea cu mobilier, urmând a i se da o nouă destinație în avantajul cetățenilor;
5.Demersuri  pentru preluarea magazinului Teiușu de către o firmă de specialitate în vederea reabilitării și extinderii  cu terasă pentru produse alimentare, băuturi și divertisment.
6. Construcția unei Săli de sport care sa deservească atât elevii Școlii Gimnaziale cât si cetățenii comunei;
7. Înființarea unor cluburi ale pensionarilor în cadrul Căminelor Culturale din Bunești și Teiușu.
8.Amenajarea unui teren de minifotbal și locuri de joacă pentru copii în punctul „Depozit” din Bunești Sat.
9. Atragerea de fonduri în vederea sprijinirii sportului și a sportivilor.
10. Identificarea unui teren și amenajarea de panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea energiei electrice a clădirilor publice aparținând comunei (Primărie, Cămin Cultural, Școală, Grădinițe, Sală de Sport, ISU);
– Înființarea unor ferme de creștere a bovinelor și taurinelor în zona izlazurilor din: Bunești Sat, Râpănești (Muret) și Brozbești, pentru producția de lapte și  carne ce urmează a fi comercializate pe plan local, județean,nașional;
– Înființarea unei ferme pentru ovine și caprine în satul Coasta Mare, în punctul  Dealul Stânii, pentru producția de lapte, lână și carne ce vor fi comercializate la nivel local, județean, național;
– Identificarea unei suprafețe de teren pe raza satelor din comună pentru efectuarea de plantații cu pomi fructiferi de calitate (meri, peri, pruni, cireși, piersici, caiși, vișini, nuci) în vederea comercializării prin marile unități de profil atât în țară, cât și în străinătate;
– Identificarea și concesionarea unor suprafețe mari de terenuri pentru plantațiile de căpșune ce vor fi comercializate prin unitățile mari de profil și readucerea brandului de comună a căpșunelui în Bunești.
– Reabilitarea prin programe europene, guvernamentale sau județene a tuturor bisericilor și cimitirelor de pe raza comunei, în special Biserica din Teiușu care este și monument istoric urmând a fi transformată în punct turistic de nivel național și  european;
– Amenajarea unui Bulevard cu lumini și trotuare cu un rând de tei de la magazinul Teiușu până la Biserica Teiușu;
– Înființarea mai multor centre de colectare a legumelor și fructelor în satele Bunești, Teiușu, Firești, Coasta Mare, Titireci și Râpănești;
– Construcția unui drum asfaltat ce va lega comuna Bunești de Păușești Măgla și prin satul Teiușu, începând de la monumental istoric Biserica Sfântul Nicolae din Teiușu până la intrarea în Păușești Măglași;
– Alocarea din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru fiecare nou-născut în vederea încurajării creșterii natalității;
– Amenajarea a două centre civice în centrul comunei Bunești începând din punctual Gătejești și până la intrarea în satul Bunești în satul Teiușu  începând de la punctual Școala Nouă și până la monumentul,,Soldaților necunoscuți” din Teiușu;
– Repartizarea consilierilor locali pe zone, pentru a repera și a aduce la cunoștiință administrației locale problemele  cetățenilor, în vederea luării măsurilor necesare;
– Adunări Generale periodice cu cetățenii Comunei Bunești, pe zone;

– Înființarea în cadrul Primăriei a unei subunități ADP în vederea amenajării și întreținerii spațiilor domeniului public;
– Înființarea unei Secții de Mecanizare care va fi dotată cu utilaje agricole și deservenți (tractoare, pluguri, semănători, combine și alte utilaje necesare agriculturii) pentru a fi închiriate cetățenilor comunei Bunești, cât și altor fermieri în vederea ridicării gradului de cultivare a terenurilor și producției agricole;

– Montarea de panouri publice de informare a cetățeanului în fața Primăriei Bunești, Bunești Sat, Teiușu, Coasta Mare, Titireci, Firești, Râpănești pentru analizarea programelor care se derulează lunar pe raza comunei, cât și a punctelor de pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local,  cât și  a hotărârilor adoptate sau  neadoptate cât și numele consilierilor locali care au votat pro sau contra pentru ca cetățenii să analizeze ce sume de bani sunt investite în localitatea noastră, de unde provin, care este destinația lor și dacă sunt cheltuiți în mod corect, dar și cine votează sau nu în  folosul comunității.

DUMNEZEU SĂ NE AJUTE!

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments