Marian Ionescu, program liberal pentru comuna Cernișoara

0

INFRASTRUCTURĂ  RUTIERĂ

-Demersuri împreună cu CJ  pentru reabilitarea  drumurilor județene din localitate, iar acolo unde este cazul , reasfaltare.

-Asfaltarea  drumurilor de acces- ulițe sătești – din satele comunei  precum și betonarea  rigolelor pentru scurgerea  în condiții optime a apei pluviale.

-Consolidarea malurilor albiei pârâului Cernișoara, pe ambeletaluzuri , în punctele ce prezintă istoric de risc la calamităținaturale.

-Demersuri pentru reabilitarea și modernizarea  cu prioritate a drumului de legatură directă  între localitățile Copăceni , Cernișoara , Popești ( DRUMUL MINIER), prin accesare de fonduri europene.

-Împrejmuirea cu gard a izlazului Modoia șiamenajarea zonei  limitrofe cu arbori și plante decorative.

-Parcare în zona Centrului civic.

                                              APĂ  ȘI CANAL

-Extinderea rețelei de apă și canalizare în satele CERNIȘOARA , MĂDULARI SI OBÂRȘIE.

-Demersuri pentru optimizarea  rețelei de  canalizare astfel încat să eliminăm deficiențele  majore constatate pe teren

                                        GOSPODĂRIRE  COMUNALĂ

-Îngrijirea  vegetației de pe marginea drumurilor și a spațiilor verzi, plantarea de specii arbustive amelioratoare de sol  în zonele unde exista alunecări de teren;

-Curățirea periodică de gunoaie a albiilor râurilor;

-Măsuri alternative pentru   evitarea aruncării gunoiului  în alte zone decât în cele special amenajate.

-Demersuri  legale privind despăgubirea în regim de urgență  a   proprietarilor ale căror culturi sunt și vor fi afectate de speciile de interes cinegetic  ( porcii mistreti).

-Folosirea eficientă  a utilajului Primăriei (tractor multifuncțional)  în vederea reabilitării drumurilor locale de acces  și achiziția unui buldoexcavator prin proiect pe fonduri europene.

                                                            ECONOMIE ȘI TURISM

            -Consilierea locuitorilor privind accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea de microferme agricole si zootehnice.

 -Înființarea  unor  centre de achiziție, colectare , păstrare și valorificare a fructelor și legumelor în localitatea Cernisoara.

-Înființarea unui  PUNCT FARMACEUTIC , în zona satelor  GROȘI- MODOIA.

-Înființarea  unei ASOCIAȚII APICOLE la nivel de localitate.

-Atragerea de investitori străini pe raza localității pentru  crearea  unor  noi locuri de muncă.

                                                TIMP LIBER , CULTURĂ ȘI ȘCOALĂ

-Amenajarea  unor  locuri de joacă pentru  copii și zone de agreement;

-Construirea unei  săli de sport prin atragere de fonduri europene;

-Activități culturale, concerte in aer liber, hore populare;

-Ziua localității, sărbătoare în mediul rural;

-Sprijinirea Parohiilordin localitate pentru conservarea  și întreținerea patrimoniului Bisericilor și crearea de capele mortuare;

-Acordarea unor burse de merit  elevilor cu medii mari și  cu rezultate foarte  bune la concursuri și olimpiade școlare;

-Amenajarea unei biblioteci moderne  cu sală de calculatoare;

-ÎNFIINȚAREA UNEI ECHIPE DE FOTBAL, CLUB SPORTIV.

                          PROIECTE VITALE PENTRU CERNIȘOARA

            -Înființarea unui compartiment în cadrul Primăriei și angajarea de specialiști în accesarea fondurilor europene  precum și  oferirea de consultanță persoanelor interesate;

-TRANSPARENȚĂ  TOTALĂ ÎN CHELTUIREA BANULUI PUBLIC. Ședințele de Consiliu Local vor fi prezentate public  on – line (audio- video)  în momentul desfășurării, pe situl oficial al Primăriei;

-After-school și Grădinită cu program prelungit. Mamele vor să muncească!!!

-Modernizarea școlilor din localitatea CERNIȘOARAprin fonduri  PNDL  sau prin fonduri europene;

-Construirea de poduri si podețe astfel încat accesul la locuințe să nu se mai facă prin apă și noroi;

-Construirea unui  Centru social pentru  persoanele   vârstnice după standarde  europene;

-Consolidarea taluzului drumului județean pentru prevenirea  alunecărilor  de teren  prin plantare de arbori forestieri (izlazul Modoia);

-Înființarea de cămine culturale în școlile unde  nu se mai fac cursuri;

-Demersuri legale pentru  achiziția celui  de-al doilea  microbuz  școlar  astfel  încât toți copiii să beneficieze de transport către  și dinspre scoală;

-Demersuri împreună cu operatorii de transport public în comun pentru înființarea unei rute zilnice regulate  spre și dinspre centrul comunei: Primărie. Dispensar;

– Demersuri  legale urgente  pentru extinderea  cimitirului din satul Groși;

-Amenajarea și punerea în funcțiune a unui cabinet veterinar în Cernișoara;

-Demersuri pentru cadastrarea  gratuită a proprietăților  cu fonduri europene: clădiri, terenuri  și păduri;

-Proiectele și investițiile la nivel de comună  vor fi făcute la sugestia majoritații locuitorilor și în ordinea urgențelor!

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments