Amânarea ratelor la credite, pe înțelesul tuturor

0

Persoanele fizice (debitori) care au contractate credite la instituțiile de credit (bănci), la instituțiile financiare nebancare (ifn – leasing, microfinanțare, CAR, case de amanet etc.) afectate de situația generată de COVID19, în sensul că le-au scăzut veniturile lor sau ale familiei lor ca urmare a întreruperii activității firmei la care lucrau sau intrării în șomaj, pot cere amânarea ratelor. La această situație se adaugă și cei care nu mai pot achita ratele pentru ca se afla în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, s-au imbolnavit de COVID-19 sau au fost afectaţi în alte moduri de pandemie.
Concret, OUG 37/2020 face trimitere la următoarele cauze, fără a se limita la acestea, pentru care se poate cere amânarea ratelor:

– intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului;

– concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia;

– reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia;

– plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.

Membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.

Amânarea ratelor, la un telefon distanţă

Dacă vă aflați în această situație, trebuie să trimiteți la bancă sau la ifn prin poşta, telefon, e-mail sau printr-un formular online (postat pe site-ul băncii sau ifn-ului cu care aveți contract), o cerere de amânare a ratelor, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere că v-au fost afectate veniturile din cauza COVID-19, în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii (nu mai tarziu de 08 mai 2020). Cererea poate fi transmisă și pe cale orală, prin telefon la un număr de telefon care va fi anunțat de către banca sau ifn-ul cu care aveți încheiat contractul (va fi postat pe site-ul creditorului).
Declaratia pe care o trimiteți nu are un format anume, se poate folosi o formulare sintetică a unei declarații standard de genul: „Subsemnatul (cu datele personale și detalii despre contractul de credit) declar pe proprie raspundere că veniturile mele/ale familiei au fost afectate de pandemia COVID-19 şi nu-mi mai pot achita obligatiile de plata, motiv pentru care solicit amanarea ratelor pe o perioada de x luni (nu mai mult de nouă luni).ׅ“
Banca sau IFN-ul va raspunde solicitării în termen de 15 zile de la primirea cererii.

Cei care au restanțe la creditele contractate pot depune și ei cerere doar dacă la data depunerii cererii își achită la restanțele la zi către bancă sau IFN. Cei executaţi silit şi cu conturile/salariul poprit nu pot cere amânarea ratelor la credite pentru că ei nu mai au rate, creditul fiind declarat scadent anticipat, conform prevederilor contractuale.

Dobânda se capitalizează cu o singură excepţie:

Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobânzilor și comisioanelor, IMM-urile, PFA-urile, Întreprinderile Individuale, Întreprinderile Familiale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

– în calitate de angajator, se încadrează în prevederile art. XI alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Suspendarea ratelor poate fi făcută pe un termen de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. După perioada de amânare (maxim cele nouă luni – 31.12.2020), ratele ce vor fi plătite în continuare vor fi mai mari pentru că dobânda neplătita pe parcursul lunilor de amânare se va adauga la ratele existente, începand din prima luna de reluare a plaţii ratelor, fiind eşalonată pe restul perioadei de creditare, maxim 5 luni, fără aplicarea de dobânzi, la creditele ipotecare. La restul creditelor, dobânda din perioada de suspendare se capitalizează la soldul creditului, astfel ca rata devine mai mare şi implicit şi nivelul dobânzii. În funcție de situația specifică fiecărui tip de debitor (solicitant de amânare a ratelor), de tipul de credit (ipotecar sau nevoi personale), de numărul de luni solicitate a fi amânată plata etc., se va stabili cât va creşte rata dupa realuarea plăților.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ