Pentru o EUROPĂ a COEZIUNII
„Oraşul sau satul tău nu trebuie să rămână în urmă. Ne vom bate ca banii europeni să ajungă repede şi simplu în comunitatea ta. Ai dreptul la o bunăstare egală cu a celorlalţi cetăţeni europeni. Diferenţele dintre statele membre şi îndepărtarea de la valorile fundamentale au divizat UE. Statele din Europa Centrală şi de Est au fost puse pe o poziţie de inferioritate – din punct de vedere economic, politic, social – în raport cu celelalte state membre din Vest. Ne vom bate să schimbăm această stare de lucruri.
Imperfecţiunile şi limitele Uniunii, interesele divergente, uneori contradictorii, ale statelor membre în raport cu diferite politici, precum şi în raport cu diferite soluţii privind rezolvarea problemelor apărute trebuie să devină istorie în spaţiul european.
De la cele mai dezvoltate comunităţi, până la cele mai puţin dezvoltate unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de nevoile şi aşteptările tuturor cetăţenilor statelor membre, Uniunea Europeană trebuie să-şi facă simţită prezenţa, într-un mod unitar şi solidar, prin intermediul politicilor şi programelor economice şi sociale adoptate.
A venit momentul ca în interiorul Uniunii să se găsească consensul necesar care să elimine impactul negativ produs de crizele economice, sociale şi politice.
Uniunea Europeană să sprijine în mod egal fiecare stat membru. Asta vrem!”

Pentru o EUROPĂ SĂNĂTOASĂ!
„Ai dreptul, tu, părinţii şi copiii tăi la medicamente şi tratamente de care beneficiază orice european. Nu vom mai permite să fii tratat ca un european de rangul II! Accesul la medicamente şi terapii inovatoare va fi garantat fiecărui cetăţean român. Sănătatea ta nu se negociază!
Europarlamentarii ALDE vor continua să susţină toate investiţiile în sistemul public de sănătate pentru ca acestea să ajungă la nivelul standardelor europene. Pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din România, ALDE susţine o abordare în două etape. Prima etapă a însemnat creşterea salariului personalului medical. A doua etapă va însemna un proces amplu de modernizare şi dotare cu echipamente medicale moderne a tuturor spitalelor.
România încă mai are de făcut paşi importanţi ca să ajungă din urmă, în domeniul medical, ţările avansate din UE, dar ritmul investiţiilor din sistemul medical arată că suntem pe drumul cel bun. Ai încredere în cuvântul nostru: sănătatea ta nu se negociază!”

Pentru o EUROPĂ a COMPETITIVITĂȚII
„Trebuie să primeşti subvenţii egale cu cele de care se bucură agricultorii din alte state membre UE, pentru că nu munceşti mai puţin decât ei. Produsele tale trebuie să fie competitive pe piaţa europeană. Tu ţine-te de treabă, iar noi vom avea grijă ca banii să ajungă la tine. România, prin reformele politice şi economice pe care şi le-a asumat în ultimii ani, a devenit mai competitivă, mai prosperă şi mai dinamică, reuşind să reducă semnificativ diferenţele economice şi sociale în comparaţie cu media UE.
Europarlamentarii ALDE vor continua să propună o strategie de atragere a investiţiilor străine directe şi să dezvoltăm astfel un cadru legislativ flexibil şi măsuri necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Vom continua să susţinem toate proiectele economice menite să ducă România la un nivel de dezvoltare şi bunăstare asemănător cu cele mai importate state europene
Vom susţine interesele operatorilor economici români, mai ales ale întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel încât acestea să valorifice oportunităţile existente şi să devină mai competitive la nivelul UE.
Vom promova noi proiecte concrete pentru a coordona mai bine politicile naţionale şi europene în scopul creşterii economice inteligente, sustenabile şi favorabile atingerii standardelor europene pentru dezvoltarea calităţii vieţii.
Vom continua să încurajăm dezvoltarea unui mediu politic care să susţină stabilitatea şi predictibilitatea sistemului fiscal, precum şi asigurarea unui dialog onest şi echilibrat cu investitori străini.
Vom pleda pentru ca sectorul industrial din România şi sectorul de cercetare tehnologică să aibă şanse reale de dezvoltare în peisajul european.
Prin stimularea înfiinţării de noi afaceri şi susţinerea iniţiativelor de inovare a mediului privat, România se va conecta şi mai mult la rolul pe care antreprenorii îl deţin în dezvoltarea mediului economic, social şi cultural unde aceştia activează.
Pentru noi, cei din ALDE, creşterea producţiei şi a randamentului agricol sunt obiective de interes naţional pe care vom continua să le susţinem constant în toate mediile politice şi instituţionale deopotrivă naţionale şi europene. (P)

Comandat de ALDE, executat de SC INDISCRET MEDIA SRL, cod mandatar financiar 41190002

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ