IȘJ Vâlcea anunţă când încep înscrierile şi reînscrierile copiilor la grădiniţă

„Conform Notei M.E.N. nr.30367/11.04.2019, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, următoarele etape se vor derula succesiv : reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020; înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor face începând cu data de 21 mai”, anunţă Inspectoratul Școlar Judeţean Vâlcea.

0

„Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) .
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.
Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
• existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
• existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
• existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;
• existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean până la data de 18 mai), nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.
Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
• capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
• numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
• criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
• numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil”, se mai arată în comunicatul citat.
Pentru anul şcolar 2019-2020, în judeţul Vâlcea, au fost aprobate 8.585 de locuri care au fost repartizate astfel: 2.589 locuri la grupa mică, 2.830 locuri la grupa mijlocie şi 3.166 locuri la grupa mare.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ