Documentul de căpătâi în materie de urbanism al municipiului a ajuns acum la încă o prelungire. A cincea
Eternul şi fascinantul PUG al Craiovei

Edilii craioveni şi-au mai dat cinci ani să rezolve spinoasa problemă a reactualizării PUG-ului Craiovei, pe care ar fi trebuit s-o rezolve deja de opt ani. În ultimii 18 ani, craiovenii au schimbat patru primari, un număr impresionant de guverne, ba chia şi Constituţia, dar în materie de urbanism autorităţile publice se ghidează în continuare după planul urbanistic general din 2000, opera defunctului Vasile Bulucea. După şedinţa de săptămâna trecută, e deja oficial: vom avea un PUG care îşi va îndeplini mai mult decât dublu „norma de casare”, fiind în vigoare 10 ani prin efectul legii şi 13 ani prin intermediul prelungirilor succesive.

0

La ultima şedinţă ordinară din 2018, consilierii locali craioveni au avut de aprobat, printre altele, un proiect de hotărâre care prevedea „prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, cu maxim 5 ani, până la data de 31.12.2023”. Este a cincea oară când consilierii craioveni aprobă prelungirea valabilităţii PUG-ului, document care trebuia să expire în mod normal în 2010, la 10 ani de la intrarea în vigoare, aşa cum prevedea legea. Până atunci, edilii ar fi trebuit să aibă la îndemână varianta nouă de PUG, fapt rămas la stadiul de proiect până azi, deşi a fost bugetat, anual, de vreo patru mandate încoace. Municipalitatea recurge din nou la prelungirea valabilităţii planului urbanistic, profitând de o ordonanţă de urgenţă adoptată în acest an, optând pentru termenul maxim stabilit de actul adoptat de guvern: 31 decembrie 2023. „Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. (…) Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023”, se arată în OUG-ul invocat de reprezentanţii Primăriei Craiova.
Funcţionarii Primăriei Craiova dau asigurări, în raportul care însoţeşte proiectul de hotărâre, că procedura de actualizare a PUG-ului este demarată şi intrată în faza „evaluării finale”, municipalitatea încadrându-se astfel în criteriile stabilite prin ordonanţă: „În prezent, în baza Contractului nr. 8371/16.01.2015, a fost demarată procedura de achiziţie prin concurs de soluţii, urmat de procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cu concurentul câştigător. În acest sens, concursul de soluţii a fost iniţiat prin publicarea pe SEAP a anunţului de concurs de soluţii nr. DC1000016 din 08.09.2018, până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 15.10.2018, fiind înregistrată la Primăria Municipiului Craiova o ofertă din partea unui operator economic interesat. La data de 15.11.2018 oferta depusă a fost înaintată juriului desemnat în cadrul concursului de soluţii, oferta aflându-se în prezent în evaluarea finală a juriului. Faţă de cele de mai sus, având în vedere faptul că autoritatea publică locală a demarat procedurile în vederea elaborării planului urbanistic general înainte de data expirării termenului de valabilitate al PUG actual, respectiv 31.12.2018, în temeiul prevederilor art.1, alin.1) din Ordonanţa de urgenţă nr.51/2018, propunem aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ