Lucrări derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 10 – 16 noiembrie 2018

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10 – 16 noiembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Câmpului, Gabriel Stoianovici, Ştirbei Vodă, George Ţărnea, Ostroveni SC IMANO SRL.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Buda nr. 67B, Inăteşti nr. 100, Dacia – sens giratoriu, George Ţărnea, Ostroveni – SC Imano SRL şi Uzinei nr. 10.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE:
– continuă lucrările de extindere a reţelei de apă şi execuţie branşamente pe strada Stolniceni;
– a fost refăcut căminul de vane şi a fost montată placa suport pe strada Scoruşului intersecţie cu strada Inăteşti;
– a fost montat un hidrant subteran (Dn 80mm) pe strada Ştirbei Vodă;
– a fost înlocuit robinetul general pe b-dul Dem Rădulescu;
– continuă lucrările de refacere staţie pompare – strada Apusului;
– s-a ridicat la cotă un cămin canalizare pe str. Mihai Eminescu – Bl. C10 ;
– s-au finalizat lucrările de execuţie a canalizării pluviale Dn315 mm pe Calea lui Traian nr. 317;
– au fost înlocuite rama şi capacul carosabil ale căminului de canalizare pe str. Gib Mihăescu – Bl. A7;
– s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Lucian Blaga – Bl. A42/1, Bl. A49, Bl. A50; bd. Tineretului – Bl. A11/3, Bl. A11/1; str. Someşului nr. 230; str. Calea lui Traian – Bl. S5, sc. C şi D; str. Antim Ivireanu nr. 57; str. Ostroveni – Bl. A39, sc.A; str. Prundului nr. 5; str. I.C. Brătianu – Bl. C18 şi Bl. C19, Bl. A64, sc. C, D, E; str. Aleea Narciselor – Bl. C25, sc. A; str. Aleea Bradului – Bl. A6, sc. A, Bl. A4, sc. B; str. Aleea Stejarului – Bl. C0, sc. A; str. Mihai Eminescu – Bl. C11, sc. A; str. Nicolae Grigorescu nr. 2-5; str. Marin Sorescu – Bl. A37/2, sc. A şi B; str. Luceafărului – Bl. A3, sc. B; str. Carol – Bl. 5, sc. D; str. 1 Mai – Bl. 1; str. Matache Temelie – Bl. 74, sc. B şi C, Bl. 73; str. Aleea Olăneşti – Bl. A1; str. Dacia – Bl. 86; str. Ştirbei Vodă – Bl. P1.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat şi curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere pe străzile: I.L. Caragiale, Ostroveni, Luceafărului, Tineretului, I.C. Brătianu, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Marin Preda, Aleea Stejarului, Aleea Trandafirilor, Bd. Tineretului, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Aleea Bradului, Nicolae Iorga, Libertăţii, Remus Bellu.

29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 29 de apometre, dintre care 22 verificate şi înlocuite, şi 7 montaje apometre noi şi au fost realizate 8 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 4 avize tehnice şi 12 avize de amplasament.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ