Activitate intensă la Apavil „Centru Vest”

0

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 11-17 august 2018 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care: o intervenţie la reţeaua de apă stradală din satul Treime, comuna Budeşti, unde s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului; decolmatarea şi spălarea racordului de canalizare care deserveşte Bl.D, str.T. Vladimirescu din oraşul Băile Govora; o intervenţie pe conducta PE 110 mm din satul Ungureni – Şirineasa şi o intervenţie de înlocuire a robineţilor din căminele de apometre, blocaţi, şi eliminarea pierderilor de apă pe branşamente din zona sectorului Govora.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– au fost identificate şi înlocuite apometre şi piese defecte ale branşamentelor de apă potabilă în satul Moteşti şi str. Principală din comuna Pietrari; satele Văleni şi Păuşeşti – com. Păuşeşti-Otăsău şi satul Gurişoara din com. Mihăeşti;
– a fost igienizată şi toaletată zona aferentă rezervorului de înmagazinare apă Cucurigu şi incinta puţutilor de apă din Buneşti Sat – comuna Buneşti;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1 -Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N.Bălcescu, a staţiei de repompare apă potabilă Pădureţu şi a reţelei de apă potabilă din localitatea Galicea, la care s-au efectuat şi operaţiuni de aerisire;
– s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată şi căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localităţile N.Bălcescu şi Şirineasa;
– au fost efectuate lucrări de reparaţii a suprafeţei exterioare la rezervorul de acumulare apă Rotărăşti din loc. N. Bălcescu;
– s-au efectuat operaţiuni de purjare pe reţeaua de apă din localitatea Galicea;
– s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N.Bălcescu – Predeşti şi Corbi, precum şi buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, loc. N.Bălcescu;
– a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ