CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
REMAT VÂLCEA SA

Ședința Adunări iGenerale Ordinare a Acționarilor REMAT VÂLCEA SA va avea loc la sediul social al societății debitoare, situate în Comuna Bujoreni, sat Bujoreni, nr. 109, judeţul Vâlcea, la data de 31.08.2018, ora 12:00 și va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobare amodificarii planului de reorganizare REMAT VÂLCEA SA propus de catre Administratorul Special, precum și a programului de plăți care se va prelungi cu 12 (doisprezece) luni.

Accesul în sala de şedinţă a acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, în cazul acţionarilor persoane fizice, iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentaţi, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 29.02.2016 stabilită ca data de referinţă, conform dispoziţiilor art. 123 alin.2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 30.07.2018 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul social de către acţionarii care îşi dovedesc această calitate.

Până la data de 07.08.2018 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acţionarilor.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor se va ţine în aceleaşi condiţii, la sediul social, în data de03.09.2018, orele 12ºº.

●●●

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului special pe adresa de e-mail rematvalcea@yahoo.com, tel. 0250/741.442

Cu deosebită considerație,

Bucureşti
27.07.2018 CITR Filiala Bucureşti SPRL
Partner
Andra Buțiu

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ