Academicieni, cercetători şi universitari conferenţiază la Arhiepiscopia Râmnicului

0

Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române şi Arhiepiscopia Râmnicului organizează la Râmnicu-Vâlcea, în perioada 25-26 mai 2018, ediţia a X-a a Simpozionului Naţional Constantin Noica, cu tema „Sentimentul românesc al fiinţei”.
Festivitatea de deschidere va avea loc vineri, 25 mai 2018, ora 9.00.
La Sala Iosif Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic vor conferenţia academicieni, cercetători şi universitari de la toate marile centre universitare din România.
Programul simpozionului este următorul:
Vineri, 25 mai
Orele 9.00-10.30 – Deschiderea oficială
Vor lua cuvântul:
– Acad. Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române;
– Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
– Acad. Alexandru Boboc.
Orele 11.00-13.30 – Lucrări şi discuţii
Moderator: Acad. Alexandru Surdu
– Acad. Alexandru Surdu, Fiinţa, sentimentul şi simţămintele româneşti;
– Acad. Alexandru Boboc, Naţionalitatea în filosofie;
– Prof. univ. dr. Florea Lucaci, Sentiment şi raţiune în logica fiinţei;
– Dr. Doru Sinaci, Spaţiul etnic în viziunea tribuniştilor arădeni (1896–1912);
– Pr. prof. dr Ştefan Zară, De la Turnul Babel la rostul rostirii spre comuniunea omului cu Dumnezeu;
– Prof. univ. dr. Mircea Lăzărescu, „Firea” şi „deveninţa” în rostirea filosofică a lui Noica;
– CS III, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, Haos şi neant la Eminescu, în viziunea lui Constantin Noica;
– Prof. univ. dr. Ion Dur, Naţionalism şi românitudine sau intrarea în universal;
– Discuţii pe marginea comunicărilor.

Orele 15.30-18.30 – Lucrări şi discuţii
Moderator: Acad. Alexandru Surdu
– Lect. univ. dr. Maria Sinaci, Mircea Vulcănescu şi Constantin Noica despre sentimentul existenţei;
– CS I dr. Dragoş Popescu, Noica şi pozitivismul logic;
– CS I dr. Claudiu Baciu, De ce un „sentiment” şi nu un „concept” românesc al fiinţei?;
– CS I, prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, Constantin Noica despre logica naţională;
– CS I dr. Marius Dobre, Alternativa morală şi optimismul lui Constantin Noica;
– Lect. univ. dr. Daniel Cojanu, Despre arhei, arhetipuri şi spiritul locului;
– CS III dr. Mihai Popa, Fiinţa ca poiesis din perspectiva Sentimentului românesc al fiinţei;
– CS II, conf. univ. dr. Ştefan-Dominic Georgescu, Silogismul ca rostire mediată în Scrisori despre logica lui Hermes;
– Dr. Doina Rizea-Georgescu, Aspiraţia către frumos în sufletul românesc;
– CS III dr. Victor Emanuel Gica, Modificări ale doctrinei formelor logice în opera lui Constantin Noica;
– Discuţii pe marginea comunicărilor.
Sâmbătă, 26 mai
Orele 9.00-13.30 – Lucrări şi discuţii
Moderator: Acad. Alexandru Surdu
– Acad. Teodor Dima, Constantin Noica: scrisori către Petre Botezatu;
– Prof. univ. dr. Ioan Biriş, Fiinţă, raţionalitate şi calcul. Despre modalităţile fiinţei în viziunea lui Constantin Noica;
– Prof. univ. dr. Vasile Muscă, Constantin Noica şi ideea şcolii în care nu se învaţă nimic;
– CS I dr. Mona Mamulea, Ce este sentimentul fiinţei?;
– Marin Diaconu, Constantin Noica, colaborator la publicaţii din străinătate;
– Prof. univ. dr. Viorel Cernica, Verbul şi timpul în judecăţile despre fiinţă;
– CS II dr. Marius Augustin Drăghici, Determinism şi incertitudine, concepte deschise;
– CS II dr. Titus Lates, Erotetica şi sentimentul românesc al fiinţei;
– Prof. dr. Ion Filipciuc, Structură pentadică în nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici;
– CS asoc. dr. Oana Vasilescu, Brâncuşi în interpretarea lui Noica;
– CS I, lect. univ. dr. Eugeniu Nistor – Constantin Noica despre sufletul românesc;
– CS II, conf. univ. dr. Bogdan Danciu
– CS I, prof. univ. dr. Camelia Popa, Premisele educaţiei vocaţionale din perspectiva lui Constantin Rădulescu-Motru;
– CS II dr. Mihai Ioan Micle, CS III dr. Doina Ştefana Săucan, lect. asoc. dr. Gabriel Oancea, Religie şi psihologie: Repere în interpretarea persoanei;
– Discuţii pe marginea comunicărilor.

Orele: 15.30-18.30 – Lucrări şi discuţii
Moderator: Acad. Alexandru Surdu
– CS II, conf. univ. dr. Sergiu Bălan, Despre limbaj şi percepţie;
– CS III dr. Henrieta Anişoara Şerban, Sentimentul şi devenirea fiinţei;
– Dr. Horia Dulvac, Sentimentul românesc al fiinţei ca soluţie la problemele identităţii;
– Lect. univ. dr. Pompiliu Alexandru, Conceptul de „minte” la Noica;
– CS III dr. Marian Nencescu, „Întru”, de la alegoria căutării la motivul întemeierii;
– Bianca Michi Nema, Despre plenitudine la Anne Conway şi Constantin Noica;
– CS asoc. drd Cezar Roşu, Raţiunea fiinţei ca model dinamic;
– CS drd Şerban Nicolau, Sentimentul românesc al fiinţei la Constantin Noica;
– Ing. Alexandru Praniţchi, Orizontul întrebării şi sentimentul românesc al fiinţei;
– CS drd Ovidiu G. Grama, Despre rosturile filosofice ale etimologiei;
– Discuţii pe marginea comunicărilor.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ