Persoanele deja atestate de primărie vor putea gestiona liniştite treburile asociaţiilor de proprietari, fără teama evaluărilor anuale
Administratorii de imobile scapă de „sesiune”

Administratorii asociaţiilor de proprietari din Craiova sunt prea buni pentru a mai fi stresaţi anual cu examene de evaluare. Aceasta este concluzia la care au ajuns edilii craioveni, care propun eliminarea evaluărilor anuale ale administratorilor. Dispare şi una din sancţiunile de care erau pasibili – suspendarea atestatului profesional, acesta putând fi însă în continuare retras de primar, la propunerea serviciului de profil al municipalităţii.

0

Proiectul este lansat de edili în consultare publică, cei interesaţi putând veni cu propuneri de îmbunătăţire până la începutul lunii următoare. „Primăria Municipiului Craiova a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, pentru proiectul de hotărâre privind «modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012». Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 05.04.2018, la Centrul de Informații pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro”, se arată în postarea de pe site-ul municipalităţii craiovene.

Evaluarea – „inutilă”
Sancţiunea suspendării atestatului dispare, întrucât aceasta era pedeapsa pentru administratorii care nu promovau examenul de evaluare în două tranşe organizat de primărie, ori care chiuleau pur şi simplu de la examen. Evaluarea anuală a administratorilor nu se mai justifică, spun reprezentanţii Primăriei Craiova, care se declară mulţumiţi de procentul de promovare în cei 5 ani în care a funcţionat sistemul prevăzut de regulamentul actual. „Evaluarea administratorilor de imobile a fost organizată anual, începând cu anul 2013, ultima evaluare având loc în data de 25.04.2017, iar din analiza rezultatelor obținute de la instituirea evaluării și până în prezent, s-au constatat următoarele: Situația statistică medie relevă faptul că 90% dintre candidați au promovat examenul de evaluare din prima sesiune organizată de autoritatea locală, în timp ce restul candidaților au obținut note de trecere la evaluările susținute ulterior în termenul limită prevăzut la art.37 din Anexa la H.C.L. nr.303/2012. Din analiza situației prezentate se poate constata faptul că atestarea administratorilor reprezintă o dovadă suficientă a pregătirii profesionale a acestora, astfel încât o reevaluare a competențelor profesionale ale acestora apare ca inutilă, fapt pentru care se impune modificarea cadrului legislativ privind evaluarea anuală”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii primăriei.
Proiectul supus dezbaterii publice operează schimbări şi la articolele ce privesc procedura retragerii atestatului de administrator. ”Certificatul de atestare poate fi retras de către autoritatea emitentă la propunerea motivată a serviciului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Retragerea certificatului de atestare se dispune prin dispoziţia primarului. În perioada în care persoana are atestatul retras în baza prezentului regulament, nu poate profesa pe baza unui atestat eliberat de o altă autoritate publică (…). Retragerea certificatului de atestare se va comunica administratorilor de imobile în scris, de către Primarul Municipiului Craiova”, se arată în proiect.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ