ÎPS Varsanufie: „Dumnezeu cunoaşte sufletul nostru după cele pe care le înfăptuim”

0

Duminică, 11 februarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Frăsinei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
În cuvântul de învăţătură împărtăşit obştii monahale, închinătorilor şi pelerinilor prezenţi, Chiriarhul Râmnicului a subliniat valoarea faptelor, ca mărturisire a dreptei credinţe: „Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi ne arată cât de importante sunt faptele noastre. Omul va fi judecat la această A Doua Venire, după faptele şi după credinţa sa. Credinţa fără fapte este moartă, după cum ne învaţă Sfântul Iacob (Iacob II, 17) şi, de aceea, suntem datori a-L cinsti pe Domnul nostru nu doar cu vorba, ci căutând să sprijinim pe cei aflaţi în neputinţă pentru că, iată, Sfântul evanghelist Matei ne încredinţează că Mântuitorul Se identifică cu toţi cei de lângă noi: întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
Măsura dragostei şi jertfelniciei faţă de aproapele nostru este dată de lucrurile mici: grija faţă de săraci, de cei flămânzi şi însetaţi, de cei bolnavi şi de cei aflaţi în situaţiile cele mai dificile ale vieţii lor. Mântuitorul ne arată că Se identifică cu aceştia toţi: întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
Atunci, Dumnezeu va spune celor care au împlinit cuvântul poruncilor Lui să intre întru bucuria faptelor lor, pentru că a fost gol şi L-au îmbrăcat, pentru că au fost milostivi şi I-au dat să mănânce, bolnav sau în temniţă şi L-au cercetat. La mirarea acestora: Doamne, când am făcut noi acestea?, îi încredinţează că faptele cele bune săvârşite faţă de toţi cei suferinzi au valoarea făptuirii faţă de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în suferinţa fiecărui om de lângă noi Îl întâmpinăm pe Dumnezeu.
Faptele pot fi săvârşite numai în timpul vieţii pământeşti, însă această viaţă este limitată şi de aceea trebuie să săvârşim cele bune pentru ca sufletul nostru să trăiască veşnic lângă Dumnezeu şi nu să trăiască veşnic în osândă. Evanghelia se numeşte Înfricoşătoarea Judecată pentru că înfricoşător este verdictul pentru cei care nu l-au avut în inimile lor pe Dumnezeu, pentru cei care nu L-au mărturisit pe Dumnezeu. (…)
Cei care nu fac fapte de milostenie se depărtează de la faţa lui Dumnezeu: Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25, 41).
Să folosim, aşadar, timpul vieţii noastre pentru a ne curăţa de păcate ca unii care săvârşesc faptele cele bineplăcute lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu suntem chemaţi să devenim părtaşi Împărăţiei celei gătite nouă de la facerea lumii”, a încheiat Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie.
În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa l-a hirotonit întru ierodiacon pe unul dintre vieţuitorii Mănăstirii Frăsinei, părintele Damian.
La final, Părintele Arhiepiscop i-a binecuvântat pe toţi cei care, în cea de-a treia duminică a Triodului, a Înfricoşătoarei Judecăţi, s-au rugat în ctitoria Sfântului ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului.
Sursa: Arhiepiscopia Râmnicului

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ