ABA OLT: Lucrări de întreținere și reparații pe cursurile de apă din județul Vâlcea realizate în anul 2017

0

Pentru diminuarea și eliminarea efectelor cauzate de manifestările hidrometeorologice periculoase, Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie condusă de ec. Ștefan Prală, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a demarat și finalizat conform programului propriu de gospodărire a apelor 2017, lucrări hidrotehnice specifice, pe raza județului Vâlcea.
Principalele lucrări de întreținere și reparații realizate în anul 2017 :
– întreținere diguri canal Arsanca la Băbeni-decolmatare albie=1,2km,volum terasamente=8300 mc;
– decolmatare pârâu Topolog la Nicolae Bălcescu, sector dosu Râului– Tupan- Dicu- decolmatare albie=1,4 km, vlum terasamente=27080 mc;
– decolmatare pârâu Sălătrucel pe sectorul Jiblea–Berislăvești-decolmatare albie=1,2 km, volum terasamente=26670 mc;
– decolmatare și consolidare mal drept pârâu Bistrița la Frîncești – zona CFI- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=9390 mc, consolidare mal drept cu anrocamente=2812 mc;
– decolmatare pârâu Govora la Bunești – zona cap amonte dig- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=4000 mc;
– decolmatare pârâu Valea Satului la Fedeleșoiu – aval pod DJ 703 F- decolmatare albie=0,51 km, volum terasamente=6240 mc;
– decolmatare pârâu Bistrița la Frâncești sector pod primărie – pod Viișoara- decolmatare albie=2,1 km, volum terasamente=39805 mc;
– refacere și punere în siguranță apărări de mal pe pârâu Muereasca la Muereasca-punct Vișani- decolmatare albie=0,1 km,volum terasamente=340 mc, umplutură gabioane=66 mc, supraînalțare prag=5 mc beton;
– refacere lucrări pe pr Olănești la Rm Vâlcea – zona Stadion Chimistul- consolidare albie cu anrocamente=466 mc;
– refacere și punere în siguranță apărări de mal pe pârâu Cerna la Rugetu- umplutură gabion=81 mc, consolidare mal cu anrocamente=100 mc;
– decolmatare și consolidare mal pârâu Bistrița la Genuneni zona CFI 22- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=9350 mc, consolidare mal drept cu anrocamente=2376 mc;
– întervenție decolmatare pârâu Lotru zona aval acumulare Brădișor – zona râpa- decolmatare albie=0,3 km, volum terasamente=10900 mc;
– refacere gabion mal stâng pârâu Topolog la Galicea- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=5000 mc, refacere consolidare mal stâng=102 m;
,,Astfel de lucrări se execută în tot Bazinul Hidrografic Olt cu muncitorii și utilajele formațiilor de lucru din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor. Finanţarea lucrărilor de reparații și întreținere se realizează din fondurile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a specificat directorul ABA Olt, ec.Ștefan Prală.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ