Călimăneşti: Creşte „de principiu” preţul energiei termice

Executivul Primăriei Călimăneşti propune consilierilor locali, pentru şedinţa din 29 noiembrie a.c., aprobarea „de principiu” a modificării preţului pentru energia termică produsă pe bază de apă geotermală şi gaze naturale pe raza oraşului. Astfel, se propune creşterea preţului pentru energia termică de la 153,44 lei/Gcal exclusiv TVA la 161,00 lei/Gcal exclusiv TVA. Această modificare de preţ survine ca urmare a solicitării CET Govora în baza măririi preţului de livrare a apei geotermale încă din luna aprilie 2017.

0

Iată proiectul de hotărâre:
„Serviciul public de alimentare cu energie termică şi apă caldă de consum pe raza oraşului Călimăneşti este asigurat de S.C. CET Govora SA potrivit Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a acestui serviciu nr. 10446/7974/27.07.2005.
Prin adresa nr. 36718 din 13.11.2017, înregistrată la Primăria oraşului Călimaneşti cu nr. 21251 din 13.11.2017, S.C. CET Govora SA transmite fişa de fundamentare a tarifului de furnizare a energiei termice produsă pe bază de apă geotermală şi gaz, în oraşul Călimăneşti, cu modificări determinate de creşterea preţului de livrare a apei geotermale de la 3,42 lei/mc la 3,86 lei/mc. Potrivit acestei documentaţii modificarea preţului de livrare a apei geotermale a condus la recalcularea preţului de furnizare a energiei termice produsă în sistem centralizat pe bază de apă geotermală şi gaze naturale care a crescut cu 7,56 lei/Gcal exclusiv TVA de la 153,44 lei/Gcal la 161,00 lei/Gcal.
De menţionat este faptul că preţul de 3,86 lei pentru un mc de apă geotermală a fost stabilit încă din luna aprilie 2017 conform contractului nr.1/15288/05.04.2017 încheiat în urma unor negocieri purtate la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti cu reprezentanţii S.C. CET GOVORA SA şi respectiv SC FORADEX VALEA OLTULUI SA, pornind de la un preţ de 4,10 lei/mc, solicitat de către societatea comercială Foradex Valea Oltului SA.
În aceste condiţii, S.C. CET GOVORA SA solicită Consililului Local al Oraşului Călimăneşti adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea de principiu a preţului pentru producerea energiei termice pe bază de apă geotermală şi gaz şi respectiv pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în oraşul Călimăneşti.
Aprobarea de principiu a preţului se solicită în contextul prevederilor Legii 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţii publice (…).
Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul prevederilor Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 8 alin. 2 lit d) şi e) ale prevederilor art. 8 alin. (3) litera k) Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 36 alin. 2), litera d) alin 6) litera a) punctul 14, vă supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării preţului pentru energia termică produsă pe bază de apă geotermală şi gaz de la 153,44 lei/Gcal exclusiv TVA la 161,00 lei/Gcal exclusiv TVA”, se arată în raportul de specialitate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ