Urcaţi copiii în „Caravana Culturală – Muzeul în călătorie” şi vă asigurăm o dinamică interactivă prin tradiţii, etnografie, istorie şi universul infinit!

Luna septembrie 2017 a însemnat debutul celei de-a cincea ediţii a Proiectului cultural-educativ “Caravana Culturală-Muzeul în călătorie”, la Muzeul Olteniei Craiova, acţiune elaborată pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, ce vor descoperi prin joc şi artă câteva secrete ale muzeelor şi tehnici artistice inspirate de obiectele de patrimoniu găzduite de instituţia noastră muzeală.

0

Până în decembrie 2017, programul educaţional le va permite celor mici să experimenteze cu pensula în mână şi foaia albă în faţă, prin lucrări în creion, pastel, tempera, dar şi prin modelaj în lut, colaj cu textile, fire, noţiuni elementare de etnografie, tradiţii, evenimente istorice şi de a le face cunoscute spaţii emblematice pentru tradiţia/istoria României într-un mod inedit, diferit de metoda clasică şcolară, dar completând-o şi îmbogăţind-o pe aceasta.
Proiectul cultural, finanţat de Consiliul Judeţean Dolj, se desfășoară sub forma unor ateliere mobile, unele găzduite de Muzeul Olteniei, altele în locaţii diverse (centre sociale, centre protejate pentru copiii cu dizabilităţi, ONG-uri etc.), beneficiarii direcţi ai proiectului fiind copiii aflaţi în situaţii de risc, din comunităţi craiovene dezavantajate, pentru care încercăm dezvoltarea inteligenţei creative, educarea artistică, muzeograful realizând doar medierea cu tradiţiile, istoria şi elementele de mediu, ce pot fi transpuse în practică, determinând originalitatea lucrărilor fiecăruia.
Iniţiatorii proiectului vor oferi grupurilor de copii întoarceri în timp, călătorii în vremurile de demult şi îi vor purta pe cei mici pe firul unor crâmpeie din viaţa românilor, fie ei ţărani sau membri ai neamurilor boiereşti sau ai familiei regale, printr-o serie de ateliere creative, de joc, având ca suport vizual fotografii, documente, replici ale unor obiecte de patrimoniu. Poveştile se vor împleti şi în urma lor, prin îmbinarea informaţiilor teoretice cu activităţile practice şi jocurile de rol impuse, copiii vor crea împreună cu muzeografii adevărate obiecte de patrimoniu, miniaturale şi pline de inedit.
Şase ateliere/module compun programul educaţional “Caravana Culturală-Muzeul în călătorie”:
• Pictură naivă – “De vorbă cu bunii şi străbunii”. În cadrul atelierului, cei mici sunt introduşi în arhaica lume a satului tradiţional şi vor învăţa simbolurile etnografice (pomul vieţii, motive zoomorfe, antropomorfe etc.) folosite pentru înfrumuseţarea ţesăturilor, portului popular oltenesc;

• Atelier de fabricat păpuşi şi măşti ţărăneşti – “Joaca de-a timpul”. Modulul creativ vizează confecționarea de păpuşi populare din materiale naturale, împletituri din fire, nuiele, inclusiv colaje mixte, care să redea personajele de odinioară din lumea satului: fierarul, moşii, dracii, Sărsăilă, ursul, omul urât, crâşmarul, zmeul, şiretul etc.;

• Atelier de artă ţărănească şi deprindere a meşteşugurilor – “Pierdut în tradiţii!” În care învăţăm cum şi de ce se confecţionau desăgile/traistele ţărăneşti, ştergarele, covoarele ţărăneşti, dar mai ales deprindem motivele etnografice, facem cusături şi simboluri din lumea satului de altădată. Copiii/adulţii vor învăţa să prelucreze lâna (tors) şi să confecţioneze mici obiecte din materiale naturale, dar şi să împodobească linguri de lemn cu hârtie creponată pentru a reda lumea şi atmosfera satului românesc de odinioară;

• Atelier de pictură/modelaj – „Ţara Strămoşilor”. Își propune dobândirea de cunoştinţe privind evoluţia culturii şi civilizaţiei epocii daco-romane. Se vor realiza coroane de regi şi regine din Ţara Românească conform frescelor existente în spaţiile expoziţionale din Secţia de istorie-arheologie;

• Atelier de colaj – „Sub semnul Lupului Dacic!” Oferă beneficiarilor ocazia de a acumula date noi despre simbolistica steagului dacic, dar şi reconstituiri de blazoane, heraldică românească: pictarea de steaguri/blazoane heraldice predesenate, specifice anumitor epoci istorice româneşti, cu accent pe zona Olteniei. Va fi axat pe realizarea de colaje de natură a recrea, prin confecţionare mixtă, a drapelului dacic prin pictarea unor bannere predesenate cu imagini reprezentative din istoria dacilor (port, conducători, tezaurele dacice);

• Ateliere – “Imaginary Life”. În cadrul cărora beneficiarii vor afla date importante despre ecosistemul din Oltenia, cu accent pe factorii ce diferenţiază regiunea Olteniei de celelalte regiuni. De asemenea, va fi promovat patrimoniul gestionat de către specialiştii Muzeului Olteniei prin prezentarea unor documentare în Power Point şi pictarea unor bannere/ plase de bumbac predesenate cu animale din patrimoniul Secţiei de știinţele naturii;

Chipuri, locuri, stări, voci, sunete, lumi văzute şi mai puţin văzute, traduse în limba impecabilă a muzeului, toate în Arhiva/Patrimoniul Muzeului şi în sufletele noastre, se vor transforma în cadrul atelierelor călătoare şi creative, vor însufleţi povestitori populari vestiţi, nuntaşi şi meşteri renumiţi, pe care îi realizăm din lut, îngeri zburători, pădurea de pristolnice şi icoane, eroi dacici şi steaguri de luptă, gâze şi minunăţii pe care să le cunoaştem la firul ierbii, căci dezordinea conţinută, blândeţea, valoarea bunilor şi străbunilor noştri, vor fi transmise celor mici cu multă dăruire şi înţelepciune.
Până în prezent, programul a avut peste 450 de participanţi!

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ