Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a constatat, în urma verificărilor făcute la toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, că unele instituţii mai au de pus la punct anumite aspecte. Astfel, Compania de Apă „Oltenia” SA Craiova – SC Compania de Apă „Oltenia” SA, în calitate de investitor şi beneficiar, nici măcar nu a obţinut autorizaţia de securitate la incendiu pentru clădirea sediului administrativ, obiectiv care funcţionează în municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 133. Din această cauză, echipa din cadrul Primăriei Craiova nu a avut cum să întocmească raportul de analiză semestrială a activităţii de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul acestei instituţii.

Sala Polivalentă, fără autorizaţie de securitate la incendiu
La SC Termo Craiova SRL Craiova, cele două poduri ale clădirii „Ateliere” nu sunt separate corespunzător de restul clădirii cu uşi rezistente la foc minimum 45 de minute. Probleme sunt şi la RAADPFL Craiova, instituţia nereuşind să obţină autorizaţia de securitate la incendiu pentru obiectivul din Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 32, respectiv Sala Polivalentă din Craiova. În acest caz s-a dat termen în vederea remedierii situaţiei până la 30 iunie a.c., un următor control urmând să constate cum stau lucrurile. Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiei din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine utilizatorului investiţiei, respectiv RAADPFL Craiova – Sala Polivalentă.

Raport stufos în deficienţe la Sala Polivalentă
Cele mai multe probleme par a fi la Sala Polivalentă din Craiova. „Nu este asigurată efectuarea lucrărilor de întreţinere, verificare şi de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalaţia de hidranţi interiori şi exteriori şi instalaţia de inundare cu apă terasă din dotarea Sălii Polivalente Craiova); nu sunt marcate şi nu se cunosc punctele de adunare în caz de evacuare; RAADPFL Craiova – Sala Polivalentă şi Centrul Multifuncţional Craiova – pavilion central; intervalul de timp între două instructaje periodice nu este de cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă; la Sala Polivalentă, scările de evacuare a spectatorilor din tribune nu respectă prevederile criteriilor de performanţă specifice rampelor şi scărilor; nu se respectă în totalitate condiţiile de realizare a tribunelor pentru utilizarea în siguranţă de către spectatori; tubulatura instalaţiei pentru asigurarea aportului de aer, necesar desfumării încăperilor de depozitare a aparatelor sportive nu este protejată corespunzător, astfel încât să aibă asigurată o rezistenţă la foc de minimum o oră; nu sunt montate clapete antifoc pe tubulatura de ventilaţie a sălii şi nici realizată o etanşare corespunzătoare a acesteia, la trecerea prin pereţii rezistenţi la foc de sub tribune; nu au fost montate toate detectoarele de fum deasupra tavanelor false, acolo unde există riscul producerii unui incendiu şi în toate spaţiile delimitate cu grinzi cu înălţimi mai mari de 5% din înălţimea încăperii protejate; scările exterioare de evacuare şi cele interioare care au gabaritul mai mare de 2,50 m nu sunt prevăzute cu balustrade intermediare la maximum 2,50 m care să asigure evacuarea în siguranţă a utilizatorilor pentru maximum 5 fluxuri de evacuare; aparatele sportive nu au asigurată acţionare automată din centrala de semnalizare incendiu, iar comenzile de acţionare nu sunt amplasate în locuri uşor accesibile”, se arată în raport.

La RAT Craiova, probleme din 2010
Şi la RAT SRL Craiova au fost semnalate nereguli. Instalaţia de alimentare cu apă a hidranţilor de incendiu interiori (şase bucăţi) din hala destinată inspecţiei zilnice, respectiv inspecţiilor tehnice, este dezafectată dinainte de anul 2010, potrivit declaraţiei şefului Secţiei transport electric, din cauza spargerii la îngheţ a conductelor. Totuşi, a fost suplimentată dotarea respectivei hale cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de asemenea, stingerea cu apă a unui eventual incendiu se poate realiza prin intermediul hidranţilor exteriori subterani care la data controlului erau funcţionali.

Probleme şi la Căminul pentru vârstnici Craiova
Nici Căminul pentru persoane vârstnice Craiova nu este asigurat, în totalitate, în caz de incendii. „La momentul controlului, persoanele cu dizabilităţi (care nu se pot deplasa singure) erau cazate la etajele superioare, 3 şi 4, acestea trebuie să fie cazate la etajele inferioare, în vederea asigurării unei mai bune operativităţi pentru evacuare; nu există suficiente mijloace necesare (tărgi, cărucioare) asigurării evacuării în caz de incendiu în pavilionul central al căminului de bătrâni, unde la etajele 1, 2, 3 şi 4 sunt peste 200 de paturi pentru bătrâni semidependenţi şi dependenţi, care nu se pot evacua singuri. Pavilionul central este prevăzut cu un lift, iar casele scărilor nu au rampe de acces pentru persoanele care nu se pot evacua singure; nu este înfiinţat un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă de categoria a II-a, contrar prevederilor legale”, se arată în raportul întocmit de către echipa de control.

Fără plan de intervenţie la Pieţe
La SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, nu s-a asigurat întocmirea planului de intervenţie la incendiu (document specific apărării împotriva incendiilor) pentru clădirile şi amenajările din Târgul Municipal Craiova. La Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, nu a fost atestată persoana care să îndeplinească obligaţiile specifice cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Nici Sport Club Municipal Craiova nu este în deplină legalitate, în încăperea în care funcţionează centrala termică (două cazane), fiind montat tavan fals, fapt ce implică acumularea de concentraţii periculoase de gaze naturale deasupra acestuia.

La Opera Română Craiova, probleme cu evacuarea spectatorilor
Totodată, la Filarmonica „Oltenia” Craiova instalaţia de hidranţi interiori din dotarea instituţiei nu funcţionează, deoarece nu are asigurată apa necesară stingerii unui eventual incendiu. Pe de altă parte, la Opera Română Craiova nu se asigură evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din sala de spectacole şi spaţiile transformate în depozite de decoruri. De asemenea, tot în cadrul acestei instituţii nu sunt prevăzute cu uşi şi chepenguri rezistente la foc magazia de decoruri, spaţiile de depozitare şi producţie de categoria „C” pericol de incendiu, care sunt prevăzute cu goluri de circulaţie spre căile de acces evacuare şi casele scărilor, instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice fiind şi ea dezafectată odată cu refacerea acoperişului, contrar prevederilor legale. Mai grav, la Opera Română Craiova căile de evacuare nu asigură trecerea în siguranţă a gabaritelor şi numărului de fluxuri ale spectatorilor din incinta sălii de spectacol.

Şcoli şi grădiniţe fără autorizaţie de securitate la incendiu
În primul semestru din acest an, au fost verificate şi sediile instituţiilor de învățământ (şcoli, grădiniţe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu. Din această listă fac parte: Şcoala gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, Grădiniţa cu program normal nr. 7, Grădiniţa cu program prelungit „Eden” Craiova; Grădiniţa cu program prelungit „Floarea Soarelui” Craiova; Şcoala gimnazială „Lascăr Catargiu”, Grădiniţa cu program prelungit „Lascăr Catargiu” Craiova; Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Grădiniţa cu program prelungit „Otilia Cazimir” Craiova; Liceul „Matei Basarab” Craiova.

Instituţii fără deficienţe
Echipa de control a depistat şi instituţii subordonate Primăriei Craiova care nu au nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor. Acestea sunt: Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova; Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; Poliţia Locală a municipiului Craiova; Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova; SC Salubritate Craiova SRL.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ