APIA Dolj: Finanţări de 7.000.000 de euro pentru prima împădurire

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Dolj informează că deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot solicita finanţare pentru împădurire până la 31 martie a.c. Doljenii interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Sub Măsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 - 2020.

0

Scopul ajutorului bănesc îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. În ceea ce priveşte beneficiarii măsurii, aceştia pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, fiind incluse aici şi unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Totodată, de măsură pot beneficia şi deţinătorii privaţi de teren(persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora).

Primă de înfiinţare şi primă anuală

Schema în cauză vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure (TP) pe terenurile agricole şi neagricole sau perdele forestiere de protecţie (PFP) pe terenurile agricole şi neagricole. Sprijinul acordat prin schema de ajutor de stat este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, cea de înfiinţare şi cea anuală. Aceasta din urmă se acordă pe o perioadă de 12 ani. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect tehnic de împădurire este de 7.000.000 de euro.

Proiect tehnic de împădurire

Această schemă de finanţare este implementată prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org – secţiunea Măsuri de sprijin şi IACS – Măsuri delegate din PNDR. Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Judeţen Dolj. Această cerere va fi însoţită de proiectul tehnic de împădurire. În urma evaluarii proiectelor depuse se va face selectia proiectelor acceptate cu încadrarea în suma alocată la nivel naţional.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ