„Zonele umede – o lume de descoperit”

Zonele umede (râuri, lacuri, bălti, mlaştini) sunt componente ale patrimoniului natural cu mare valoare economică, estetică şi de agrement. La acestea se adaugă incontestabila valoare ecologică, ele asigurând sursele trofice şi habitatul multor specii de plante şi animale, nevertebrate şi vertebrate.

0

Distrugerea şi degradarea zonelor umede, ca urmare a intervenţiei umane, fragmentarea şi pierderea lor au generat cele mai serioase ameninţări privind supravieţuirea florei şi faunei specifice acestor ecosisteme. Conştientă că, în fapt, conservarea zonelor umede, cu întreaga lor biodiversitate, poate fi asigurată numai printr-o acţiune internaţională constantă, organizaţia UNESCO a încheiat la Ramsar, în Iran, la 2 februarie 1971, Convenţia asupra Zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice la care a aderat şi România prin Legea 5 din 25 ianuarie 1991.
Pentru a asigura conservarea biodiversităţii acestora, sunt necesare cercetări ştiinţifice minuţioase privind inventarul florei şi faunei, identificarea factorilor distructivi, urmată de promovarea măsurilor de protejare şi conştientizarea publică privind valoarea resurselor naturale şi folosirea raţională a acestora.
Prin urmare, ele constituie veritabile resurse ştiinţifice şi economice, necesitând un regim special de ocrotire şi conservare, deziderat urmărit de instituţiile implicate în educaţia ecologică şi protecţia mediului.
Cu ocazia acestui eveniment se va desfăşura manifestarea Zonele umede – o lume de descoperit, care va consta în:
– Comunicări şi eseuri cu mesaje ecologice prezentate de elevii clasei a XI-a de la Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu din Craiova, îndrumaţi de profesorii de specialitate Claudia Grigorescu şi Luminiţa Radu Militaru;
– Dezbaterea ”Protecţia şi utilizarea durabilă a zonelor umede, în contextul schimbărilor climatice”.
Manifestarea, înscrisă în activităţile cultural-educative realizate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ şi în cadrul proiectului educaţional ”Muzeul – o şcoală altfel”, este coordonată de muzeografii dr. Olivia Cioboiu şi dr. Claudia Goga, şi va avea loc miercuri, 1 februarie, ora 11, la Secţia de Ştiinţele naturii a Muzeului Olteniei Craiova.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ