Activitate intensă la Apavil Centru Sud – 28 decembrie 2016

0

SC  APAVIL  SA a desfăşurat în săptămâna 19 – 25 decembrie o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni
AVARII REZOLVATE. Au fost remediate două avarii la rețeaua de apă pe străzile Tacoescu şi Căpitan Hoarcă.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole şi guri de scurgere;
s-au curăţat şi s-au decojit de vopsea echipamentele (pompe, motoare şi conducte din sala veche STAP Nr. 1);
s-a acţionat pentru recuperarea debitelor restante de la rău-platnici;
s-a verificat şi s-a refăcut acostamentul la blocurile unde s-au montat cămine de apometru;
s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgăşani (municipiul Drăgăşani şi comuna Prundeni), precum şi la staţia de epurare din Drăgăşani şi staţiile de pompare şi repompare din Prundeni;
au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemul Drăgăşani şi Sistemul Prundeni, ca şi ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite 5 cămine de apometre la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere  metrologic sau erau deteriorate.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ. A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la  staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

PROBLEME DEOSEBITE.  Au continuat lucrările pentru realizarea contorizării scărilor de bloc, montându-se un număr de 3 cămine de apometru.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ