APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a postului de mecanic utilaj în cadrul Coloanei Auto/utilaje, Rm. Vâlcea

0

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice şi se va desfăşura  astfel:

  •  proba scrisă va avea loc în data de 11.06.2024, ora 900, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică va avea loc în data de 17.06.2024 ora 900 şi se va desfăşura la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA – str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este  04.06.2024 ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, bibliografia, dosarul de concurs, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530  şi  vineri  orele 0700 – 1300.

Facebook Comments