CJ Gorj vrea să restaureze Muzeul arhitecturii populare din Curtişoara printr-un proiect de peste 95 de milioane de lei

Consiliul Judeţean Gorj a depus spre finanţare un proiect care prevede „Restaurarea şi revitalizarea Muzeului arhitecturii populare Curtişoara“, lucrările fiind estimate la peste 95 de milioane de lei. Autoritățile spun că, la final, muzeul va deveni „un pivot de turism cultural“, dar şi o oportunitate pentru promovarea micilor meşteşugari locali.

0

„Muzeul Arhitecturii Populare Curtişoara are misiunea prezervării valorilor culturii populare, a ‘civilizaţiei rurale’, un mod interactiv şi constant de cunoaştere a istoriei culturii şi civilizaţiei române, într-un context nou, global, potrivit principiului ‘unitate în diversitate’. Atingerea acestui obiectiv se poate face prin coordonarea eforturilor de cercetare şi colecţionare cu acelea de valorificare ştiinţifică şi diseminare, conform cadrului legal generos care creează spaţialitatea muzeului. Preocupările permanente sunt de îmbogăţire a patrimoniului şi de valorificare a sa, prin activităţi ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, editarea de materiale ştiinţifice, realizarea de expoziţii temporare sau itinerante, târguri de meşteri populari şi/sau de produse tradiţionale) şi culturale de diseminare (diferite materiale cu caracter formativ/informativ, spectacole, ateliere, emisiuni culturale). Principalul obiectiv este obţinerea unui statut de notorietate pentru muzeu, celelalte obiective urmând să decurgă din acesta. Astfel, muzeul devine un pivot de turism cultural, un catalizator pentru micii meşteşugari locali, o piaţă de bunuri şi servicii culturale, tradiţionale, controlate şi în deplină rezonanţă cu statutul ştiinţific oferit de muzeu“, au transmis într-un comunicat de presă reprezentanţii CJ Gorj.

Lucrări de anvergură pentru o locație de senzație

Conform acestora, pentru restaurarea şi revitalizarea Muzeului arhitecturii populare din Curtişoara, se propun următoarele activităţi: restaurarea imobilelor prin conservarea materialelor ce intră în compunerea monumentelor, refacerea învelitorilor şi a finisajelor interioare, protejarea întregului material lemnos, consolidarea fundaţiilor şi a elevaţiilor; lucrări de conservare şi/sau restaurare a patrimoniului cultural, implicit a catapetesmei bisericii „Sfântul Gheorghe”; sisteme de lumini profesionale interioare care să pună în valoare exponatele; amenajarea unor ateliere de creaţie populară, unde se vor putea experimenta: tehnica picturii pe lemn şi ceramică, arta decorării unei ţesături cu motive tradiţionale, ornamentale, cusute în relief, dar şi prelucrarea lemnului, gastronomie tradiţională sub îndrumarea meşterilor populari. Spaţiile propuse trebuie să valorifice lumina şi contextul amplasamentului (relaţia cu peisajul, cu arhitectura etc.); strămutarea imobilelor (case, şopruri, pivniţe, pătule etc.) aflate pe proprietatea altei entităţi, precum şi a altor imobile aflate pe teritoriul judeţului, pentru care există disponibilitatea donării către Muzeu; construirea unei scene cu regimul de înălţime subsol tehnic (spaţiul propriu-zis de depozitare pentru echipamentele de sunet şi lumini şi scară de acces) şi parter. Totodată, va fi amenajat un magazin de suveniruri – mobilierul de expunere şi depozitare va fi adaptat tipului de produse; comercializare – preponderent cărţi şi albume, suveniruri specific muzeale, obiecte de artă de dimensiuni mici şi medii; vor fi refăcute instalaţiile electrice, sanitare, termice şi IPT pentru obiectivele dotate cu astfel de instalaţii; întreaga incintă va fi sistematizată, vor fi create spaţii de odihnă şi recreere, refăcute căile de acces (alei, cărări, iluminat stradal, mobilier), având în vedere inclusiv accesul pentru situaţii de urgenţă.
Conform reprezentanţilor CJ, lucrările vor mai cuprinde reamenajarea depozitelor de patrimoniu şi dotarea lor cu elemente tehnice pentru măsurarea şi păstrarea microclimatului propice; modificarea şi adaptarea reţelei electrice de iluminat (în prezent becuri pe stâlpi de beton), pentru a pune în valoare monumentele din incinta muzeului – iluminat ambiental, iluminat nocturn; amenajarea grupurilor sanitare pentru vizitatori, dintre care unul pentru persoane cu dizabilităţi; montarea de sisteme audio prin care sunetul direcţionat este uşor de auzit chiar şi într-un mediu zgomotos; un sistem de proiecţie holografică 2D şi 3D.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă, Obiectiv specific 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil şi a securităţii în zonele urbane şi are ca obiectiv general impulsionarea dezvoltării locale prin protejarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural local al Muzeului Arhitecturii Populare Curtişoara şi a serviciilor culturale.

Facebook Comments