Cinematograf de arte şi meserii la Craiova

Consiliul Judeţean ia de la Primăria Craiova sediul cinematografului Modern, unde vrea să mute Şcoala de Arte şi Meserii pe care o patronează. Sediul părăsit de aceasta ar urma la rândul său să primească o altă destinaţie, urmând a fi transformat în muzeu.

0

Consilierii judeţeni au adoptat un proiect de hotărâre în acest sens în şedinţa de plen de la sfârşitul lunii trecute. „Se aprobă solicitarea privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, în domeniul public al judeţului Dolj a imobilului „Cinema Modern”, situat în municipiul Craiova, strada Madona Dudu, nr. 3, judeţul Dolj. (…) După trecerea în domeniul public al judeţului Dolj, imobilul prevăzut la art. 1 se declară de interes public judeţean şi va fi sediu pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Cornetti Craiova. (…) Preluarea efectivă a imobilului menţionat la art. 1 se va face după aprobarea hotărârii de consiliu local privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, în domeniul public al judeţului Dolj, în baza protocolului de predare-primire”, precizează proiectul de hotărâre.

Reabilitare şi transformare pe Jieţului

Reprezentanţii CJ Dolj îşi motivează decizia prin faptul că actualul sediu al Şcolii de Arte şi Meserii ar fi devenit deja neîncăpător pentru numărul de elevi. În plus, mai-marii judeţului au deja alte planuri cu clădirea de pe strada Jieţului, care ar urma să intre în reabilitare în perioada următoare. Nu numai aspectul sediului va fi  schimbat prin reabilitare, ci şi destinaţia, în locul şcolii CJ urmând să fie amenajat un muzeu. „Şcoala Populară de Arte şi Meserii Cornetti îşi desfăşoară activitatea în prezent în imobilul situat în municipiul Craiova, strada Jieţului, nr. 19, corpul A. Datorită creşterii numărului de elevi care frecventează această şcoală, spaţiul a devenit insuficient, fiind necesară relocarea activităţii într-un alt sediu. Totodată, Consiliul Judeţean Dolj doreşte restaurarea şi consolidarea clădirii monument istoric categoria B, situată în municipiul Craiova, strada Jieţului, nr. 19, corpul A, actual sediu al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Cornetti şi dotarea ei ca Muzeu al Oamenilor de Ştiinţă din Oltenia, fiind o investiţie prioritară în Lista proiectelor prioritare din strategia de dezvoltare a judeţului”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii consiliului judeţean.

CJ Dolj vânează o finanţare europeană

Reabilitarea şi transformarea în muzeu a clădirii de pe Jieţului ar urma să fie finanţate prin fonduri europene, reprezentanţii CJ Dolj vizând în acest sens un proiect finanţat prin programul regional SV Oltenia 2021-2027. „Obiectivul de investiţii «Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jieţului nr. 19 – actuala Şcoala Populară de Arte şi Meserii Cornetti» va fi depus în cadrul PR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 7: Dezvoltare teritorială sustenabilă, Obiectiv specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, patrimoniului natural, a turismului sustenabil şi a securităţii în zonele urbane. Având în vedere cele menţionate anterior, activitatea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Cornetti trebuie să se desfăşoare într-un alt spaţiu adecvat specificului său, care, pe de o parte, să găzduiască resursa umană şi cea materială şi să asigure funcţionalitatea optimă a acestora, iar pe de altă parte, să fie într-o zonă accesibilă tuturor celor care vor frecventa instituţia. În acest scop, Consiliul Judeţean Dolj a identificat imobilul situat în zona centrală a municipiului Craiova, pe strada Madona Dudu, nr. 3-5, respectiv Cinematograful Modern, aflat în domeniul public al municipiului Craiova”, se mai arată în documentaţia aprobată de consilierii judeţeni.

Facebook Comments