Doljul și Gorjul vor beneficia de 950 de milioane de euro pentru tranziția la neutralitatea climatică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a semnat recent acordul- cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă (PTJ), cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, pentru județele Dolj si Gorj. Cele două județe vor beneficia de o alocare totală de aproximativ 950 de milioane de euro, bani care vor facilita tranziția acestor zone către neutralitatea climatică.

0

Cu o alocare totală de 2,53 miliarde euro, Programul, finanțat prin fonduri europene, urmărește să atenueze impactul închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a șase județe din România (Dolj, Gorj, Hunedoara, Galați, Prahova și Mureș) și să faciliteze tranziția acestora la neutralitatea climatică. În Oltenia, cele doua județe eligibile, Dolj și Gorj, vor beneficia de o alocare substanțială, care însumează 949,23 milioane euro, respectiv 39,28% din bugetul alocat prin Program. Astfel, județul Gorj va primi 537,2 milioane de euro, în vreme ce Doljului îi sunt alocate 412,03 milioane de euro. Conform ADR S-V Oltenia, din bugetul Programului, 58% este direcționat către dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului, 22% este destinat sprijinirii investițiilor în energie verde și mobilitate nepoluantă, 11% vizează sprijinirea tranziției forței de muncă, 5% ecologizarea și reconversia siturilor contaminate, în timp ce 4% se îndreaptă către acțiuni de asistență tehnică. „Localitățile care trec prin aceste transformări au șansa de a obține fonduri importante prin acest program și sper ca, prin implicarea atât a Autorității de Management, a noastră ca Organism Intermediar, a autorităților publice, dar și a mediului de afaceri, să fie făcute investiții care să contribuie la diversificarea economiei și creșterea calității vieții cetățenilor“, a declarat Alexandru Stănescu, directorul general al ADR S-V Oltenia.

Un viitor mai „verde“

Programul pentru o tranziție justă al României este finanțat de către Uniunea Europeană, banii fiind alocați pentru a sprijini tranziția echitabilă către neutralitatea climatică pentru cele mai vulnerabile regiuni, ceea ce va ajuta țara noastră să își respecte angajamentul de a elimina treptat cărbunele până în anul 2032. Acest fond va sprijini în mod specific două regiuni miniere, Gorj și Hunedoara, unde se desfășoară activități de extracție, cu precădere Valea Jiului. De asemenea, banii vor fi alocați și către Dolj, Galați, Prahova și Mureș, ajutând aceste județe să se depărteze de economia centrată pe „industrii cu emisii ridicate de dioxid de carbon“, cum ar fi producția de oțel, ciment și îngrășăminte sau care utilizează cărbunele pentru încălzire. Printre altele, PTJ va oferi programe ample de recalificare pentru aproximativ 30.000 de muncitori și va crea în jur de 11.000 locuri de muncă. Totodată, autoritățile spun că Programul „va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin promovarea producției de oțel verde la Galați și de amoniac verde la Azomureș“.

Facebook Comments